Семинар по проект CrossJustice относно правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес

15 юни 2021

На 23 юни 2021 г. от 9:30 ч. АПИС Европа организира, със съдействието на Националния институт на правосъдието (НИП), семинар „Правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес съгласно европейската и националната уредба – представяне на информационната платформа CrossJustice“. Събитието е част от дейностите в изпълнение на международния проект CrossJustice, в който АПИС участва заедно с шест европейски академични институции и който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия по Програма „Правосъдие“. През февруари 2021 г. АПИС представи за първи път демо версия на разработенатата в рамките на проекта свободно достъпна онлайн платформа CrossJustice (https://crossjustice.eu), чиято цел е да предоставя актуална правна информация и помощ при разрешаване на казуси, свързани с правата на обвиняемите и заподозрените. Платформата е насочена главно към практикуващи юристи – съдии, прокурори, следователи и адвокати, но е достъпна и за студенти по право, НПО и всички граждани на ЕС.

На събитието ще бъде презентиран проекта CrossJustice и ще бъде направена  демонстрация на функционалностите на платформата. Наред с това, програмата включва лекции на гл. ас. д-р Мирослава Манолова, преподавател по наказателно право в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“ и доц. д-р Екатерина Салкова, ръководител на Секция „Наказателноправни науки“ на Института за държавата и правото при БАН и дискутиране и решаване на наказателноправни казуси с практическа насоченост. Пълната програма на семинара можете да видите тук.

Семинарът ще се проведе в комбинирана форма: присъствено – в зала 201 на Националния институт на правосъдието, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ 14, и онлайн – чрез платформата Zoom.

Участието е напълно безплатно, като се изисква предварителна регистрация. Желаещите да участват, могат да се регистрират тук:

https://events.apis.bg/default.aspx?sid=293&dcode=998

При регистрацията участникът следва да се посочи дали желае да присъства в зала или ще се включи онлайн.

Регистриралите се за онлайн участие ще получат линк за достъп до виртуалната зала в платформата Zoom не по-късно от 36 часа преди началото на семинара.

Повече информация за международния проект CrossJustice и за платформата CrossJustice ще намерите тук.

За допълнителни въпроси и уточнения можете да се обадите на телефон: 02 / 980-48-27 и 02 / 923-98-00.