Свободен 24-часов достъп до продуктите на АПИС – актуална правна, финансова и фирмена информация

05 август 2021

С оглед на продължаващото горещо политическо лято, в което ситуацията около съставянето на новото правителство става все по-сложна, а необходимостта от законодателни действия във връзка с актуализацията и приемането на новия бюджет, подготовката за нова Covid вълна и т.н. все по-неотложна, и стремейки се с продуктите и услугите си да Ви държим информирани за всички настъпващи промени и да Ви бъдем максимално полезни, имаме удоволствието да Ви предоставим свободен достъп за 24 часа до web версията на информационните системи „АПИС“ - Право, Практика, Време, Евро Право, Финанси, Евро Финанси, Процедури и АПИС Регистър+.

Вашето желание за достъп до тези продукти можете да заявявате до 1.09.2021 г. тук.

Нашите уеб системи Право и Практика предлагат пълните и актуални текстове на българското законодателство и съдебната практика, както и още много други правно-информационни ресурси, свързани с новостите в нормативната уредба. Можете да се запознаете и с последните внесени за обсъждане в 46-ото Народно събрание законопроекти. На 28 юли 2021 г. беше прието Решение за отмяна на лятната ваканция на Народното събрание за 2021 г. (обн., ДВ, бр. 63 от 30.07.2021 г.), съгласно което законодателната дейност няма да бъде прекъсвана през летния период.

Новостите в българската и европейската финансова практика са представени в системите Апис Финанси и Евро Финанси. В тях можете да намерите инфорамция за законодателните промени в областта на данъците и финансовите регулации и за решения на Съда на ЕС, с които се установява противоречие на национални разпоредби с европейското финансово и данъчно законодателство.

Продуктът АПИС Време, наред с експертните коментари на по-важните промени в нормативната уредба, ще Ви предостави и експресни анализи на законите, които дори да не са изрично посочени като изменени, са с променено прилагане.

Можете да се запознаете с нашите специални преференциални предложения и с всички други продукти на АПИС на сайта ни на адрес: https://apis.bg/bg/products, като заявите онлайн демонстрация на имейл [email protected], или позвъните на тел. 029804827; 029239800.

Оставаме на Ваше разположение при необходимост от помощ относно ползването на продуктите и намирането на необходимата информация!