Партньорско участие на АПИС в есенното издание на eComerce Academy

05 октомври 2021

На 15-и и 16-и октомври eComerce, Academy ще проведе ежегодната есенна конференциия, насочена към актуални теми на електронната търговия, която ще се излъчва безплатно онлайн в реално време.

Интересът и партньорството на АПИС в провеждането на събитието са продиктувани от тенденцията на непрекъснато разширяване на онлайн търговията, свързана с прилагането на нови правила, както в рамките на нашата страна, така и в границите на Европейския съюз.

Акцентът, който АПИС ще постави пред аудиторията на eComerce Academy Conference 2021 са новите правила за облагане на електронната търговия в рамките на ЕС в новия информационен софтуерен продукт "ДДС Асистент за електронна търговия", разработен в сътрудничество на адвокатското съдружие „Ърнст и Янг“.

Повече информация за провеждането на eComerce Academy Conference 2021 вижте: тук.