Онлайн презентация на новите продукти „Лицата на властта“ и „AML Асистент“

15 октомври 2021

АПИС Академия организира на 21 октомври 2021 г. (четвъртък) от 15.00 ч. онлайн презентация на новите специализирани информационни системи „Лицата на властта“ и „AML Асистент“.

Презентацията е предназначена за всички задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица, както и за всички, които се интересуват от темата.

Ръководителите на продуктите ще запознаят участниците с тяхното съдържание и функциониране чрез практическа демонстрация за работата им и как те могат да помагат и да бъдат полезни за потребителите.

В „ЛИЦАТА на властта“ - най-новият продукт в портфолиото на АПИС, съдържа информация за видните политически личности в Република България, лицата, заемащи висши публични длъжности и свързаните лица с тези две категории. Данните се извличат от официалните източници на публична информация.

Системата „AML Асистент“, разработена от АПИС и Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“, предоставя информация за действащата правна рамка в България и ЕС, дава примери за добрите практики, образци на документация, коментари и идентифицираща информация с цел да подпомогне потребителя да изгради съответствие с изискванията на законодателството в областта на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

ПРОГРАМА

  • Откриване на АПИС АкадемияХристо Константиновизпълнителен директор на „Апис Европа” АД
  • Презентатори: Снежана Иванова, Бойчо Георгиев, Васил Василевръководители и специалисти по продуктите

Желаещите да посетят онлайн академията трябва да се регистрират тук: https://events.apis.bg/default.aspx?sid=296&dcode=998 или да се обадят на тел.: 02/923 98 00, 980 48 27, или да заявят участието си на [email protected].

В рамките на 48 часа преди началото на събитието регистриралите се ще получат линк към платформата, по която ще участват в презентацията.