Достъпна е финална версия на платформата CrossJustice за правата на обвиняемите в наказателния процес

01 декември 2021

През ноември 2021 г. беше завършена окончателната версия на онлайн платформата CrossJustice (https://crossjustice.eu), създадена в рамките на европейския проект CrossJustice. Достъпът до платформата е свободен и всички нейни функционалности са вече на разположение на потребителите. Насочена е главно към практикуващи юристи – съдии, прокурори, следователи и адвокати, но може да бъде полезна също и за студенти по право, НПО и всички граждани на ЕС. Целта е да се предостави информация и помощ при разрешаване на казуси, касаещи правата на лицата в наказателния процес, като акцентът в съдържанието е поставен върху директивите на ЕС в тази област и степента, в която те са транспонирани в законодателствата на 11 от държавите – членки на ЕС.

Проектът е съфинансиран от Европейската комисия по Програма "Правосъдие" и се реализира с участието на шест европейски академични институции, чийто координатор е Университетът на Болоня. Приносът на АПИС се състои в разработването на софтуера за двата модула на платформата CrossJustice – "Правна база данни"  и "Правен помощник", а попълването на правната информация за България се осъществи със сътрудничеството на гл. ас. д-р Мирослава Манолова, преподавател по наказателно право в ЮФ на СУ "Св. Кл. Охридски".

За представянето и популяризирането на платформата през 2021 г. се проведоха серия от семинари в България, Нидерландия, Полша и Италия, по време на които бяха демонстрирани възможностите й пред аудитория от практикуващи юристи и представители на академичната общност.

Правни експерти от държавите, участващи в проекта, изготвиха национални доклади относно уредбата на процесуалните права на заподозрените и обвиняемите във всяка от държавите. Дейностите по проекта ще завършат в началото на 2022 г. със заключителна международна конференция, на която ще бъдат обсъдени постигнатите резултати.

Още новини

20 януари 2022

Пълен видео запис от уебинара по въпроси на международното частно право

С любезното съгласие на лектора - доц. Васил Пандов, АПИС предоставя до 31.01.2022 г. свободен достъп до пълния видео запис от проведения на 20 януари уебинар на тема „Актуални проблеми на международната компетентност по потребителски дела и по спорове относно международен въздушен превоз на пътници и багаж“.

18 януари 2022

АПИС ще излъчи на живо уебинара по въпроси на международното частно право

Уебинарът „Актуални проблеми на международната компетентност по потребителски дела и по спорове относно международен въздушен превоз на пътници и багаж“ ще се излъчва на живо в You Tube канала на АПИС на 20 януари 2022 г. от 14:00 ч.

10 януари 2022

АПИС организира уебинар по международно частно право

На 20 януари 2022 г. от 14:00 ч. ще се проведе уебинар на тема „Актуални проблеми на международната компетентност по потребителски дела и по спорове относно международен въздушен превоз на пътници и багаж“. Лектор ще бъде доц. д-р Васил Пандов от СУ „Св. Климент Охридски“.