Пълен видео запис от уебинара за нищожността на правните сделки

17 декември 2021

АПИС предоставя до 31.12.2021 г. свободен достъп до пълния видео запис от проведения на 16 декември уебинар на тема „Нищожност на правните сделки – актуални въпроси на съдебната практика“. Записът се публикува във видео канала на АПИС в You Tube с любезното съгласие на лектора д-р Ивайло Кънев.

Съдия Кънев предоставя също така на разположение на участниците и на всички други заинтересовани лица своята презентация с позовавания на цитираната релевантна съдебна практика в изнесените от него лекции. Тук ще намерите и представената от адв. Емела Джамбазова презентация на новия модул „Семейно право – специфични и международни аспекти“ в продукта „АПИС Практика“.