Пълен видео запис от уебинара за нищожността на правните сделки

17 декември 2021

АПИС предоставя до 31.12.2021 г. свободен достъп до пълния видео запис от проведения на 16 декември уебинар на тема „Нищожност на правните сделки – актуални въпроси на съдебната практика“. Записът се публикува във видео канала на АПИС в You Tube с любезното съгласие на лектора д-р Ивайло Кънев.

Съдия Кънев предоставя също така на разположение на участниците и на всички други заинтересовани лица своята презентация с позовавания на цитираната релевантна съдебна практика в изнесените от него лекции. Тук ще намерите и представената от адв. Емела Джамбазова презентация на новия модул „Семейно право – специфични и международни аспекти“ в продукта „АПИС Практика“.

Още новини

20 януари 2022

Пълен видео запис от уебинара по въпроси на международното частно право

С любезното съгласие на лектора - доц. Васил Пандов, АПИС предоставя до 31.01.2022 г. свободен достъп до пълния видео запис от проведения на 20 януари уебинар на тема „Актуални проблеми на международната компетентност по потребителски дела и по спорове относно международен въздушен превоз на пътници и багаж“.

18 януари 2022

АПИС ще излъчи на живо уебинара по въпроси на международното частно право

Уебинарът „Актуални проблеми на международната компетентност по потребителски дела и по спорове относно международен въздушен превоз на пътници и багаж“ ще се излъчва на живо в You Tube канала на АПИС на 20 януари 2022 г. от 14:00 ч.

10 януари 2022

АПИС организира уебинар по международно частно право

На 20 януари 2022 г. от 14:00 ч. ще се проведе уебинар на тема „Актуални проблеми на международната компетентност по потребителски дела и по спорове относно международен въздушен превоз на пътници и багаж“. Лектор ще бъде доц. д-р Васил Пандов от СУ „Св. Климент Охридски“.