Специална отстъпка от 33% за продукта АПИС Процедури по случай 33 години АПИС

04 януари 2022

През 2022 г. АПИС навършва Христова възраст. По случай 33-ата годишнината от основаването на компанията само сега, до 31 януари, можете да закупите продукта АПИС Процедури с 33% отстъпка!

В АПИС Процедури ще намерите най-новия, 26-ти по ред, тематичен модул „Семейно право – специфични и международни аспекти“. Темите в модула открояват правни решения, дошли от съдебната практика, като споделено родителство, синдром на родителското отчуждение и др. Направен е преглед на най-често срещаните процедури при семейни правоотношения с международен елемент, като са посочени приложимите норми на правото на ЕС и международното право, съдебната практика на Съда на ЕС и Европейския съд по правата на човека, допълнителни източници на информация, приложими образци и бланки на документи и др. (вж. кратка презентация на АПИС Процедури и новия модул – тук).