EY излезе с анализ на законодателната инициатива за 15% ефективна данъчна ставка в Европейския съюз

21 януари 2022

Ърнст и Янг България (EY България) представи експертен анализ на двете законодателни предложения за нови директиви, публикувани от Европейската комисия на 22 декември 2021 г., с които се предвижда въвеждане на 15% ефективна данъчна ставка в държавите-членки на ЕС. Данъчните правила за минимална данъчна ставка от 15% са предназначени да се прилагат за големи мултинационални групи, които генерират годишни консолидирани приходи от най-малко 750 милиона евро. Желанието на Европейската комисия е правилата да влязат в сила още на 1 януари 2023 г. В България по-високата данъчна ставка вероятно ще засегне няколко от най-големите групи със седалище у нас, както и огромен брой от големите мултинационални предприятия, които имат дъщерни дружества и клонове в страната, посочват авторите на статията Виктор Митев, асоцииран съдружник, „Данъци“, EY България, и адв. Милен Райков, съдружник „Данъци“ и ръководител „Пазари“ за EY България, Северна Македония, Албания и Косово.

Пълният текст на експертния анализ, съдържащ детайлно представяне на проектите за директиви, е публикуван на сайта на EY.