Уебинар на тема "Големите промени в Закона за административните нарушения и наказания, в сила от 23.12.2021 г."

22 февруари 2022

Имаме удоволствието да Ви поканим на организирания от АПИС уебинар на тема "Големите промени в Закона за административните нарушения и наказания, в сила от 23.12.2021 г.". Форумът ще се проведе във виртуалната зала на АПИС в платформата Zoom на 17 март 2022 г. от 13:30 ч.

Лектор:

Доц. д-р РАЛИЦА ИЛКОВА, ръководител на Катедрата по наказателноправни науки в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Съавтор е на "Процесът по ЗАНН", на Ръководство по административнонаказателно право, лектор на семинари по ЗАНН, организирани от ВСС, Прокуратурата, Центъра на обучение на адвокати, Института за публична администрация, НАП и др. Един от основните участници в работните групи към МС и МП за изготвянето на идейната концепция и на законопроектите за ИД на ЗАНН. Съавтор е и на коментар на новите положения по ЗАНН.

Доц. Ралица Илкова е сред водещите автори на коментари в продукта "Апис Време", специализиран в следенето, сигнализирането и анализ на промените в българското законодателство и на сроковете в него. Повече за "Апис Време" вижте без регистрация тук: https://web.apis.bg/rekl/Vreme.html.

За безплатен 24-часов достъп до "Апис Време", вкл. до коментарите на доц. Р. Илкова за промените в ЗАНН, както и до други продукти на АПИС, моля, регистрирайте се тук: https://events.apis.bg/default.aspx?sid=302&dcode=998.

Програма на уебинара:

  • Общ преглед на промените в ЗАНН, в сила от 23.12.2021 г.;
  • Новото в производството по установяване на административните нарушения: нови правила за отвод на актосъставителите, изменения в реквизитите на акта, възраженията по акта, предявяването и връчването на акта;
  • Наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото;
  • Промените в производството пред наказващия орган. Компетентност при нарушения, извършени в киберпространството. Приключване на административнонаказателното производство със споразумение;
  • Нови положения в съдебния контрол върху актовете на административнонаказващия орган. Съкратено съдебно производство;
  • Промените при изпълнението на наказателните постановления. Изпълнение на наложената глоба или имуществена санкция в редуциран размер в срока за обжалване;
  • Представяне на новости в правно-информационни системи АПИС.

Събитието е с продължителност от 13:30 часа до 17:30 часа.

Участието в уебинара е напълно безплатно и изисква само регистрация. Желаещите да участват, моля да се регистрират тук: https://events.apis.bg/default.aspx?sid=304&dcode=998.

В рамките на 48 часа преди началото на събитието регистрираните участници ще получат линк за достъп до виртуалната зала на семинара в платформата Zoom, като след съответната лекция ще имат възможност да задават въпроси на лектора.

Поради ограничения обем на виртуалната зала (до 100 участници), семинарът ще бъде излъчен на живо в социалните мрежи на АПИС. Моля да имате предвид, че този начин за проследяване на събитието не позволява задаване на въпроси и участие в дискусиите.

За допълнителни въпроси и уточнения можете да се обадите на телефон: 02 / 980-48-27 и 02 / 923-98-00, както и да пишете на имейл [email protected].