АПИС ще излъчи на живо уебинара, посветен на изменията в ЗАНН

15 март 2022

На 17 март 2022 г. от 13:30 до 17:30 часа ще се проведе уебинар на тема "Големите промени в Закона за административните нарушения и наказания, в сила от 23.12.2021 г.".

Лекторът доц. д-р Ралица Илкова ще анализира новите моменти в административнонаказателното производство, съдебния контрол и изпълнението на наказателните постановления, които бяха въведени със ЗИДЗАНН (ДВ, бр. 109 от 22.12.2020 г., в сила от 23.12.2021 г.). Ще бъдат представени и новости в правно-информационните системи на АПИС.

Събитието е безплатно и ще се проведе във виртуалната зала на АПИС в платформата Zoom, като първите 100 регистрирани участници ще имат възможност да зададат въпроси и да участват в дискусиите. Поради големия интерес към уебинара виртуалната зала в Zoom е вече запълнена, но всички, които проявяват интерес, ще могат да проследят работата на форума във видеоканала на АПИС в YouTube: https://www.youtube.com/c/ApisEurope.

Още новини

01 септември 2022

Ново! АПИС Строй – първото уеб базирано софтуерно решение за изготвяне на актове и протоколи по време на строителството

АПИС Строй – актове и протоколи е най-новият уникален продукт на АПИС без аналог на българския пазар

31 август 2022

Ново издание на „Етюди за правото и информацията“

На книжния пазар вече е достъпно второто преработено, разширено и допълнено издание на „Етюди за правото и информацията, или Законовите двери в полето на Правото“ на доц. д-р Орлин Радев. Книгата е на Издателство „Сиби“, като финансова подкрепа за нейното издаване бе оказана от АПИС.

09 август 2022

Последни изменения в Кодекса на труда, в сила от 1.08.2022 г.

В ДВ, бр. 62 от 5.08.2022 г. е обнародван Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, с който се транспонират директиви на ЕС, касаещи трудовите права на работниците и служителите.