Над 300 участници проследиха уебинара, посветен на изменията в ЗАНН

25 март 2022

При засилен интерес от страна на практикуващи юристи и представители на административни органи премина семинарът "Големите промени в Закона за административните нарушения и наказания", който се проведе онлайн на 17 март 2022 г., и беше излъчен на живо във видеоканала на АПИС в YouTube.

Лекторът доц. д-р Ралица Илкова представи в детайли измененията в административнонаказателното производство, които бяха въведени в ЗАНН, в сила от 23.12.2021 г.

Във втората част на събитието беше направена демонстрация на някои полезни фунционалности на системата АПИС Време.

С любезното съгласие на доц. Илкова Ви предоставяме достъп до презентацията й от семинара, както и до част от нейния коментар, в който са анализирани последователно последните изменения в ЗАНН.

Пълният текст на коментара "Новите положения в Закона за административните нарушения и наказания, в сила от 23.12.2021 г. (общ преглед)" можете да намерите в продукта АПИС Време.

Още новини

01 септември 2022

Ново! АПИС Строй – първото уеб базирано софтуерно решение за изготвяне на актове и протоколи по време на строителството

АПИС Строй – актове и протоколи е най-новият уникален продукт на АПИС без аналог на българския пазар

31 август 2022

Ново издание на „Етюди за правото и информацията“

На книжния пазар вече е достъпно второто преработено, разширено и допълнено издание на „Етюди за правото и информацията, или Законовите двери в полето на Правото“ на доц. д-р Орлин Радев. Книгата е на Издателство „Сиби“, като финансова подкрепа за нейното издаване бе оказана от АПИС.

09 август 2022

Последни изменения в Кодекса на труда, в сила от 1.08.2022 г.

В ДВ, бр. 62 от 5.08.2022 г. е обнародван Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, с който се транспонират директиви на ЕС, касаещи трудовите права на работниците и служителите.