Нови референтни индекси за изчисляване на лихви

04 април 2022

АПИС напомня за важна промяна, която засяга гражданския и търговския оборот по отношение на изчисляването на лихви върху задължения. От 1 януари 2022 г. се преустановява изчисляването и публикуването на индексите Euro overnight index average (EONIA) и London Interbank Offered Rate, based on Swiss Franc (CHF LIBOR). Участниците на финансовите пазари следва да преминат от LIBOR индекси към алтернативни референтни индекси.

В тази връзка в АПИС Финанси можете да намерите актуализираната разработка "Лихва - договорна и законна. Референтни лихвени проценти", в която са анализирани промените съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1847 за определяне на нормативно установен заместител на някои елементи на CHF LIBOR и Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1848 за определяне на заместител на референтния лихвен процент овърнайт на междубанковия пазар в евро. Съгласно член 1, пар. 1 на последния - при всеки договор и всеки финансов инструмент по смисъла на Директива 2014/65/ЕС, в който се използва референтният лихвен процент овърнайт на междубанковия пазар в евро (EONIA), EONIA се заменя с публикувания от Европейската централна банка краткосрочен лихвен процент в евро (€STR/ ESTR/ EST).

В допълнение – секция "Изчислителни системи" на АПИС Финанси и Евро Финанси, предлага полезни формуляри за автоматично изчисляване на договорна лихва, както на база EURIBOR, така вече и на базата на лихвения процент овърнайт за швейцарски франкове SARON (Swiss Average Rate Overnight), и на базата на обезпечения овърнайт процент на финансиране Secured Overnight Financing Rate (USD SOFR).

За по-подробна информация и представяне на финансовите информационни системи можете да се свържете с нас на тел.: 02 923 9800, 980 4827, 988 3541, да се обърнете към нашите търговски представители или да ни пишете на [email protected].

Още новини

01 септември 2022

Ново! АПИС Строй – първото уеб базирано софтуерно решение за изготвяне на актове и протоколи по време на строителството

АПИС Строй – актове и протоколи е най-новият уникален продукт на АПИС без аналог на българския пазар

31 август 2022

Ново издание на „Етюди за правото и информацията“

На книжния пазар вече е достъпно второто преработено, разширено и допълнено издание на „Етюди за правото и информацията, или Законовите двери в полето на Правото“ на доц. д-р Орлин Радев. Книгата е на Издателство „Сиби“, като финансова подкрепа за нейното издаване бе оказана от АПИС.

09 август 2022

Последни изменения в Кодекса на труда, в сила от 1.08.2022 г.

В ДВ, бр. 62 от 5.08.2022 г. е обнародван Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, с който се транспонират директиви на ЕС, касаещи трудовите права на работниците и служителите.