Обучения по прилагането на GDPR за представители на малки и средни предприятия

13 април 2022

ОНЛАЙН участие в обучителния семинар по GDPR (проект SMEDATA II с координатор КЗЛД) в гр. София на 12.05.2022 г.

https://events.apis.bg/watch.aspx

Начало на обучението: 9.30 ч.

Край на обучението: 17.30 ч.

 

 

Повече информация:

През април и май 2022 г. във Варна, Пловдив и София ще се проведат обучения в присъствена форма, организирани в рамките на проекта SMEDATA II, който е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз. Координатор на проекта е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), а АПИС Европа участва в ролята си на технологичен партньор. Останалите партньори в проекта са Съюзът на юристите в България, Адвокатско дружество „Ърнст и Янг България“, българският клон на Европейската асоциация на жените юристи и Римският университет „Рома Тре“.

Целта на обученията е повишаване на осведомеността на представителите на малкия и средния бизнес във връзка с правната рамка за защита на личните данни. Обученията ще се водят от представители на КЗЛД и Адвокатско дружество "Ърнст и Янг България". Ще бъдат разгледани въпроси, свързани с тълкуването и прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR), както и казуси от практиката на КЗЛД. В допълнение ще бъде демонстрирана и финалната версия на създаденото в рамките на проекта мобилно приложение „GDPR в твоя джоб”, което има за цел да представи GDPR на гражданите и МСП по лесен за използване и разбиране начин.

Желаещите да участват е необходимо да попълнят регистрационната форма за избраната от тях дата и място:

• Варна – 28 април 2022 г.: регистрация

Място на провеждане: гр. Варна, хотел Хоризонт, адрес: Приморски парк, www.horizont.bg
Регистрация – от 9.00 ч.
Начало на семинара 9.30 ч.
Край на семинара 17.30 ч.

• Пловдив – 10 май 2022 г.: регистрация

Място на провеждане: гр. Пловдив, ПАРК ХОТЕЛ ПЛОВДИВ, бул. Санкт Петербург № 38, https://parkhotelplovdiv.com/bg
Регистрация – от 9.00 ч.
Начало на семинара 9.30 ч.
Край на семинара 17.30 ч.

• София – 12 май 2022 г.: регистрация

Място на провеждане: гр. София, сградата на Съюза на юристите в България, ул. "Пиротска" № 7
Регистрация – от 9.00 ч.
Начало на семинара 9.30 ч.
Край на семинара 17.30 ч.

Участието във всички обучения е безплатно за представителите на целевата група обучаеми. Предвид големия интерес се предвижда ограничение до двама представители на един администратор на лични данни.

Повече информация за обученията можете да получите на тел. 02/9804827 и 9239800 от представител на Апис Европа.

Подробно представяне на целите и резултатите от изпълнението на проекта ще намерите на неговия уебсайт: https://smedata.eu.