Видеозапис от уебинара "Промени в данъчното законодателство през 2022 г."

23 май 2022

Поради засиления интерес предоставяме свободен достъп до видеозапис от уебинара на тема "Промени в данъчното законодателство през 2022 г. Нови моменти в международното данъчно облагане. Актуална практика и тенденции", който се проведе на 19 май 2022 г.

Събитието беше организирано съвместно от АПИС и EY България и на него бяха обсъдени новите моменти в ЗКПО и ЗДДС, развитието на международното данъчно облагане и актуалната съдебната практика на Съда на ЕС по данъчни въпроси.