Ново издание на „Етюди за правото и информацията“

31 август 2022

На книжния пазар вече е достъпно второто преработено, разширено и допълнено издание на „Етюди за правото и информацията, или Законовите двери в полето на Правото“ на доц. д-р Орлин Радев. Книгата е на Издателство „Сиби“, като финансова подкрепа за нейното издаване бе оказана от АПИС.

Авторът доц. Радев е преподавател по правна информатика (информационна теория на правото) и информационно право във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Същевременно той е и дългогодишен сътрудник на иновативната правно-информационна система „АПИС Време“.

Трудът е сериозно оригинално научно изследване, богато на съдържание, с нестандартна, лесно разчленяваща се структура, базирана на ключови въпроси от темата, и новаторски подход, различен от трудовете на други автори по тази проблематика. „Етюди за правото и информацията“ в най-голяма степен отразява научните интереси и дирения на автора – съвременните проблеми на обществото и правото, повлияни от все по-развиващите се информационни и комуникационни технологии и свързаните с тях отношения, като целта е повишаване на ефективността на правното въздействие с оглед подобряване на качеството на живота на хората.

Книгата може да бъде закупена в книжарниците, както и онлайн от сайта на Издателство „Сиби“, където се предлага с 10% отстъпка от цената: https://sibi.bg/etyudi-za-pravoto-i-informaciyata.html.