Ново! АПИС Строй – първото уеб базирано софтуерно решение за изготвяне на актове и протоколи по време на строителството

01 септември 2022

АПИС Строй – актове и протоколи е най-новият уникален продукт на АПИС без аналог на българския пазар. Той предоставя на потребителите – фирми осъществяващи строителен надзор и технически ръководители на обекти, електронна платформа за попълване на задължителните по Наредба № 3 на МРРБ актове и протоколи по време на строителството.

АПИС Строй дава редица практични възможности на потребителя, които значително ускоряват, прецизират и в същото време облекчават труда му – вижте повече тук.

Основните предимства на приложението са:

  • автоматично попълване на данни;
  • централизиран достъп;
  • структурирани форми за попълване на данни;
  • лесно търсене, филтриране и експорт на въведените документи;
  • модерен и интуитивен интерфейс.

АПИС Строй осигурява сигурност и стабилност на информацията, чрез:

  • облачно решение;
  • криптиране на базата данни;
  • защитена връзка и сигурност при преноса на данни.

Можете да изпробвате демо-версията на продукта тук.