Ново! АПИС Строй – първото уеб базирано софтуерно решение за изготвяне на актове и протоколи по време на строителството

01 септември 2022

АПИС Строй – актове и протоколи е най-новият уникален продукт на АПИС без аналог на българския пазар. Той предоставя на потребителите – фирми осъществяващи строителен надзор и технически ръководители на обекти, електронна платформа за попълване на задължителните по Наредба № 3 на МРРБ актове и протоколи по време на строителството.

АПИС Строй дава редица практични възможности на потребителя, които значително ускоряват, прецизират и в същото време облекчават труда му – вижте повече тук.

Основните предимства на приложението са:

  • автоматично попълване на данни;
  • централизиран достъп;
  • структурирани форми за попълване на данни;
  • лесно търсене, филтриране и експорт на въведените документи;
  • модерен и интуитивен интерфейс.

АПИС Строй осигурява сигурност и стабилност на информацията, чрез:

  • облачно решение;
  • криптиране на базата данни;
  • защитена връзка и сигурност при преноса на данни.

Можете да изпробвате демо-версията на продукта тук.

Още новини

31 август 2022

Ново издание на „Етюди за правото и информацията“

На книжния пазар вече е достъпно второто преработено, разширено и допълнено издание на „Етюди за правото и информацията, или Законовите двери в полето на Правото“ на доц. д-р Орлин Радев. Книгата е на Издателство „Сиби“, като финансова подкрепа за нейното издаване бе оказана от АПИС.

09 август 2022

Последни изменения в Кодекса на труда, в сила от 1.08.2022 г.

В ДВ, бр. 62 от 5.08.2022 г. е обнародван Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, с който се транспонират директиви на ЕС, касаещи трудовите права на работниците и служителите.

06 юли 2022

Промени, свързани с актуализацията на държавния бюджет, данъците и пенсиите

Обнародвани са измененията в законите, с които от началото на юли 2022 г. ще влезе в сила пакетът от мерки за подкрепа на бизнеса и домакинствата, ще се увеличи размерът на пенсиите и бюджета на НЗОК.