Апис Академия представя: Апис Строй - продукт за организация на строителните книжа

20 октомври 2022

АПИС Академия организира на 27 октомври 2022 г. (четвъртък) от 15.00 ч. презентация на новото уникално уеб приложение "АПИС Строй – актове и протоколи"

Представянето на продукта ще се проведе:

 • в учебната зала в офиса на АПИС на ул. Постоянство, 67Б, вх. Б*;
 • ще се излъчва и онлайн в реално време за тези, които проявяват интерес, но не могат да присъстват в залата.

АПИС Строй представлява електронна платформа, която подпомага и оптимизира попълването на задължителните по Наредба № 3 на МРРБ актове и протоколи по време на строителството.

Продуктът е предназначен за:

 • ръководителите на строителните обекти: лесно и бързо могат да въведат в ред цялата строителна документация, да извършват своевременно корекции и да въвеждат нови документи;
 • консултантите упражняващи строителен надзор – улеснява съставянето на строителните досиета, удобно и прегледно систематизира досиетата на всички строежи;
 • Проджект мениджърите – улеснява контрола на изпълнените работи, представяйки информацията систематизирано в прегледни справки;
 • мениджърите на строителните фирми: лесен и удобен достъп до документацията (строителните досиета) на всичките строителни обекти и мониторинг във всеки момент и на всяко ниво от строителния процес чрез различните видове справки;
 • инвеститорите/възложителите (частни, държавни или общински): от продукта, който се ползва от строителната фирма има възможност да се предостави директен достъп (тип read-only) и на инвеститора за наблюдение на процесите в реално време.

Презентаторите ще запознаят присъстващите с практическите стъпки за работа с Приложението и с възможностите, които то предоставя на потребителите за ускоряване и улесняване изготвянето на актовете и протоколите, организацията и поддържането в ред на документацията на всеки етап от строителството.

Продуктът е разработен съвместно с консултантска фирма КЗТ Инженеринг ЕООД и със съдействието на консултантска фирма Гравити консултинг ЕООД, осъществяващи строителен надзор.

ПРОГРАМА

 • Откриване на АПИС Академия – 15:00 ч.
 • Презентация на продукта – 15:05 ч. – 16:00 ч.
 • Въпроси и отговори – 16:00 ч. – 16:20 ч.
 • Споделяне на мнения и предложения, свободен разговор на чаша вино – 16.20 ч. – 17.30 ч.

Желаещите да се включат в академията трябва да се регистрират тук: https://events.apis.bg/default.aspx?sid=311&dcode=997

Също така можете да се обадите на тел.: 02/923 98 00, 980 48 27 за допълнителна информация.

Преди събитието регистриралите се за онлайн участие ще получат линк към платформата за събитието.

 

* Желаещите да присъстват на презентацията в залата могат да ползват местата за паркиране на служебния паркинг в двора на офиса.

Очакваме Ви!

С пожелание за здраве и успех!