Нов продукт на АПИС – уеб приложение за проверка на международни и национални списъци на санкционирани лица

18 ноември 2022

"Санкционни списъци" е нова информационна услуга, която АПИС пуска на пазара, в стремежа си да отговори на актуалната международна обстановка и на свързаните с нея предизвикателства пред финансовите институции, бизнеса и организациите.

Представлява уеб базирана система, която предоставя възможност на потребителите да извършват предварителни проверки в публикуваните от международни и национални организации и институции списъци на санкционирани лица и обекти, с цел да гарантират съответствието си с регулаторните изисквания.

Такива проверки са особено необходими в дейността на финансовите институции – банки, застрахователи, осигурителни фондове, както и на компаниите, които търгуват с различни чуждестранни клиенти. С помощта на системата "Санкционни списъци" те лесно и бързо биха могли да проверят дали техните потенциални клиенти и партньори не подлежат на международни санкциии и по този начин да са сигурни, че не нарушават международни правила срещу изпирането на пари, финансирането на тероризма, нарушения на правата на човека или други форми на престъпност.

Продуктът предлага възможност за проверка по име на лице или обект в консолидираните санкционни списъци, приети от:

  • Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации
  • Европейския съюз
  • Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ
  • Обединеното кралство
  • Република България.

Налични са и допълнителни функционалности и съдържание за улесняване на потребителя като: търсене според различни варианти на изписване на името на лицето; идентификационни данни за лицето и дата на влизане в сила на санкцията срещу него; линк към уеб страницата на санкциониращия орган, съдържаща подробна правна и справочна информация за съответния санкционен режим.

Данните в санкционните списъци непрекъснато се актуализират в съответствие с промените в санкционната политика на съответните международни и национални органи и организации.

Подробна информация за продукта и цената на абонамента можете да видите тук