АПИС организира уебинар по актуални въпроси от правото на Европейския съюз

15 февруари 2023

Имаме удоволствието да Ви поканим на уебинар, посветен на актуални въпроси на правото на Европейския съюз, който ще се състои на 24 февруари 2023 г. от 10:00 ч. онлайн - във виртуалната зала на АПИС в платформата Zoom.

Лектор:

Доц. д-р Станислав Костов преподавател по „Право на ЕС“ в катедра „Европеистика“ на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и в Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Програма на уебинара:

  • Някои проблеми в съдебната практика по прилагането на института на извъндоговорната отговорност на държавата за вреди, причинени от нарушение на правото на ЕС
  • Условия за допустимост на преюдициалните запитвания
  • Представяне на новости в правно-информационни системи АПИС.

Събитието ще бъде от полза за широк кръг юристи – адвокати, съдии, академичната общност, както и за всички заинтересовани от взаимодействието между европейските норми и националния правов ред.

Участието в уебинара е напълно безплатно и се изисква само регистрация.

Желаещите да участват, моля да се регистрират тук:

Първите 100 регистрирани участници ще получат линк за достъп до виртуалната зала на уебинара в платформата Zoom, като след съответната лекция ще имат възможност да задават въпроси на лектора.

Останалите регистрирани участници ще могат да проследят събитието в канала на АПИС в YouTube, за което ще получат известие с линк към видео канала. Линк към директното излъчване в YouTube ще бъде публикуван допълнително на сайта на АПИС. Моля да имате предвид, че този начин за проследяване на уебинара не позволява задаване на въпроси и участие в дискусиите.

За допълнителни въпроси и уточнения можете да се обадите на телефон: 02 / 980-48-27 и 02 / 923-98-00.