Запис от уебинара по актуални въпроси от правото на Европейския съюз

24 февруари 2023

На 24 февруари 2023 г. от 10:00 ч. се проведе организирания от АПИС уебинар по актуални въпроси от правото на Европейския съюз. Лекторът - доц. д-р Станислав Костов, обърна подробно внимание на  предпоставките за ангажирането на отговорността на държавата за вреди, причинени от нарушение на правото на ЕС, и коментира съдебната практика на СЕС и националните съдилища по този въпрос. Във втората част доц. Костов се спря на условията за допустимост, които националните юрисдикции трябва да съобразяват при отправяне на преюдициални запитвания до Съда на ЕС.

Изпълнителният директор на АПИС – Христо Константинов, представи някои от информационните системи на АПИС, които могат да бъдат от полза за практикуващите в сферата на правото на ЕС.

Поради големия интерес към темите на събитието и цитираната съдебна практика доц. Костов изрази съгласието си записът от уебинара да бъде свободно достъпен до 5.03.2023 г. чрез видео канала на АПИС в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=aAXBJbRd_Zk.