АПИС започва работа по нов проект в областта на наказателното сътрудничество в ЕС

10 април 2023

След успешно завършения през 2022 г. европейски проект CrossJustice, АПИС Европа продължава сътрудничеството си с Университета на Болоня и още пет европейски академични институции в рамките на проекта FACILEX, който се реализира отново с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Резултатите от проекта CrossJustice относно правата на обвиняемите в наказателния процес ще бъдат използвани за основа на проучванията в новия проект FACILEX.

Целта на FACILEX е да даде допълнителна перспектива, като изследва как механизмите за взаимно признаване в областта на наказателноправното сътрудничество в ЕС (Европейска заповед за арест, Европейска заповед за разследване, Регламент 2018/1805 относно взаимното признаване на актове за обезпечаване и конфискация) се прилагат в девет държави членки (България, Хърватия, Франция, Германия, Италия, Полша, Португалия, Испания, Нидерландия).

Достиженията на двата проекта ще бъдат интегрирани в единна платформа, предоставяща на практикуващите юристи персонализирана правна оценка относно механизмите за сътрудничество в ЕС в наказателната област и пропуските в националната наказателна уредба.

През януари 2023 г. в Болоня се проведе откриваща среща на партньорите по проекта FACILEX, на която бяха обсъдени предстоящите стъпки по различните работни пакети.

АПИС отговаря за изпълнението на Работен пакет 5 "Разработване на нови функционалности за онлайн платформата". За тази цел АПИС започна адаптирането на инструментите, с помощта на които експертите от деветте държави да въведат информация относно националната си законодателна уредба, съдебна практика и ниво на съответствие с европейската уредба в зададената предметна област.

Повече за FACILEX може да намерите на уебсайта на проекта: https://site.unibo.it/facilex/en.