Пакет от примерни образци на документи за съответствие със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

04 май 2023

Във връзка с новият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), за Ваше улеснение, АПИС създаде пакет с примерни образци на документи. Законът влезе в сила от 04.05.2023 г. От 17 декември 2023 г. в сила влиза частта, която засяга реда за вътрешно подаване на сигнали, за работодателите в частния сектор, които имат персонал между 50 и 249 човека.

Апис предлага примерен образец на „Политика за сигнализиране на нарушения при вътрешно подаване на сигнали“, както и няколко други документа свързани с дейността по нейното осъществяване:

  • Образец на формуляр за съгласие за разкриване на самоличност;
  • Задължения на служителя отговарящ за разглеждането на сигнали по ЗЗЛПСПОИН – могат да бъдат включени в длъжностната му характеристика;
  • Образец на заповед на основание чл. 14 от ЗЗЛПСПОИН за определяне на отговорен служител.

Добавени са и публикуваните от КЗЛД образци на документи:

  1. Регистър на сигналите по ЗЗЛПСПОИН;
  2. Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения по ЗЗЛПСПОИН.

Пакетът от примерни документи по ЗЗЛПСПОИН е част от продукта GDPR Инфо. Можете да ги извикате чрез търсене или в папката „Образци“.

Продуктът е интегриран в общата софтуерна платформа на АПИС и разполага с всички функционални възможности на правноинформационната система – търсене, препратки, експорт и др.