Пакет от примерни образци на документи за съответствие със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

04 май 2023

Във връзка с новият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), за Ваше улеснение, АПИС създаде пакет с примерни образци на документи. Законът влезе в сила от 04.05.2023 г. От 17 декември 2023 г. в сила влиза частта, която засяга реда за вътрешно подаване на сигнали, за работодателите в частния сектор, които имат персонал между 50 и 249 човека.

Апис предлага примерен образец на „Политика за сигнализиране на нарушения при вътрешно подаване на сигнали“, както и няколко други документа свързани с дейността по нейното осъществяване:

  • Образец на формуляр за съгласие за разкриване на самоличност;
  • Задължения на служителя отговарящ за разглеждането на сигнали по ЗЗЛПСПОИН – могат да бъдат включени в длъжностната му характеристика;
  • Образец на заповед на основание чл. 14 от ЗЗЛПСПОИН за определяне на отговорен служител.

Добавени са и публикуваните от КЗЛД образци на документи:

  1. Регистър на сигналите по ЗЗЛПСПОИН;
  2. Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения по ЗЗЛПСПОИН.

Пакетът от примерни документи по ЗЗЛПСПОИН е част от продукта GDPR Инфо. Можете да ги извикате чрез търсене или в папката „Образци“.

Продуктът е интегриран в общата софтуерна платформа на АПИС и разполага с всички функционални възможности на правноинформационната система – търсене, препратки, експорт и др.

Още новини

26 май 2023

Уебинар с участието на АПИС: Дигитални платежни услуги за бизнеса

Paysera, заедно с партньорите си от АПИС и iFaktura организира безплатен уебинар през платформата ZOOM на 31 май от 15:00 ч.

25 май 2023

Европейската заповед за арест във фокуса на проекта FACILEX

С Решение по дело C-648/20 PPU Съдът на ЕС постанови, че България не е изпълнила изискванията за ефективна съдебна защита на лицата, срещу които е издадена Европейска заповед за арест. Актуалните въпроси, засягащи издаването и изпълнението на Европейска заповед за арест от държавите - членки на ЕС, са предмет на изследване в европейския проект FACILEX, в който участва и АПИС.

16 май 2023

Представяне на финалната версия на приложението ADELE за анализ на съдебна практика

На 17 май 2023 г. от 9.30 до 12.00 ч. ще се проведе събитие на тема: "Изкуственият интелект и приложението ADELE за анализ на съдебна практика", на което ще бъде представена финалната версия на иновативната онлайн платформа за анализ на съдебна практика