Представяне на финалната версия на приложението ADELE за анализ на съдебна практика

16 май 2023

На 17 май 2023 г. от 9.30 до 12.00 ч. ще се проведе събитие на тема: "Изкуственият интелект и приложението ADELE за анализ на съдебна практика", което се организира в рамките на европейския проект ADELE и на което ще бъде представена финалната версия на иновативната онлайн платформа за анализ на съдебна практика: https://adele-tool.eu. В допълнение ще бъдат обсъдени правни и етични аспекти във връзка с използването на системи с изкуствен интелект и ще бъде дадена възможност на участниците да споделят мнения по темата.

Събитието се организира от АПИС Европа съвместно с другите две участващи в проекта ADELE български организации – Съюза на юристите в България и Фондация "ЛИБРе", и със съдействието на Националния институт на правосъдието.

ADELE е пилотно приложение, което използва методите на изкуствения интелект и правната аналитика – комбинация от техники на науката за данни, машинното самообучение и обработките на естествен език – при анализа на съдебната практика с цел извличане на знания и прогнозиране на изхода от съдебните спорове. Предоставя свободен достъп до решения, постановени от български и италиански съдилища в две правни области – облагането с данък върху добавената стойност и закрилата на търговските марки и патентите. Платформата е насочена основно към практикуващите юристи – съдии, адвокати и юрисконсулти, но също така и към всички останали юристи, които проявяват интерес към практическото приложение в правото на технологии, базирани на изкуствен интелект.

АПИС участва активно в създаването на платформата ADELE, като бяха анотирани текстове на съдебни решения в двете предметни области и беше разработен подходящ интерфейс, чрез който да се достъпват функционалностите.

За участие в събитието е необходима предварителна регистрация на адрес: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Adele_event2.

Регистриралите се участници ще получат линк към виртуалната зала на събитието в Zoom в деня преди провеждането му.