НАП и EY България внедряват нов стандарт за обмен на информация между данъкоплатците и данъчната администрация

23 юни 2023

Внедряването на SAF-T – нов начин за обмен на информация между данъкоплатците и администрацията, който да облекчи ревизиите и проверките, е в своя ход. С подкрепата на Европейската комисия НАП и Ърнст и Янг България съвместно реализират проект, чрез който да се осъществи подготвителната фаза за промяната. Моделът вече е въведен в редица европейски държави и ползите вече са налице.

SAF-T (стандартен одитен файл за данъчни цели) е международен стандарт за електронен обмен на данни между данъкоплатците и данъчните органи, който вече е въведен успешно и влияе положително на дейността на бизнеса в редица европейски държави.

Повече информация за стандарта и проекта за неговото внедряване в България ще намерите в следната статия на адв. Милен Райков, съдружник „Данъци и право“ в EY България, Македония, Албания и Косово: „Какви са ползите за бизнеса и данъчната администрация от стандарта за данъчно-счетоводно отчитане SAF-T?“, както и в приложената презентация от организираното на 15 юни т.г. представяне на проекта.