24-часов свободен достъп във връзка с предстоящите изменения на данъчните закони

10 ноември 2023

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с предстоящите изменения в данъчните закони АПИС Ви предоставя възможността да се възползвате от свободен 24-часов достъп до продукта АПИС Право.

Регистрирайте се тук: https://events.apis.bg/FreeReg/Default.aspx?od=099d7a77-e64a-4fd4-8d65-1fd3679b1f43&source=dealer&code=997 и ще получите имейл с потребителско име и парола за вход в онлайн платформата https://web.apis.bg/. По този начин ще можете да изпробвате пълните фунционалности на продукта АПИС Право за срок от 24 часа от първото Ви влизане в системата. Периодът за ползване на свободния достъп е до 15.12.2023 г.

В АПИС Право ще намерите текстовете на законопроектите за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за местните данъци и такси, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за акцизите и данъчните складове, както и на мотивите към тези законопроекти.

В деня на обнародването в "Държавен вестник" са налични актуалните текстове на законите с отбелязани дати на влизане в сила на разпоредбите. В допълнение системата предлага и сравнение с предишни редакции, маркиране на последните изменения в цвят, препратки към други нормативни актове и съдебна практика.

За допълнителна информация и абонамент за продуктите на АПИС можете да се свържете с нас на тел.: 02/980 48 27 и 02/923 98 00, или да ни пишете на e-mail: [email protected]

Още новини

20 ноември 2023

НОВО! АПИС предлага експертни услуги за осигуряване на съответствие с изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

АПИС Европа предлага изготвяне на цялата документация, която е необходима на Вашата организация, за да приведе дейността си в съответствие с изискванията на новия Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН).

08 ноември 2023

Специална промоционална цена за първите 100 билета за Balkan eCommerce Summit 2024

Регистрирайте се за най-голямото на Балканите събитие за споделяне на опит в електронната търговия!

31 октомври 2023

Примерна документация за привеждане в съответствие със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

АПИС предоставя пакет с примерни образци на документи, улесняващи задължените организации да приведат дейността си в съответствие със ЗЗЛПСПОИН.