Нови акценти в данъчното законодателство и практика 2024 г.

10 януари 2024

АПИС Ви кани да вземете участие в национален уебинар на тема:

"Нови акценти в данъчното законодателство и практика 2024 г." на 19.01.2024 г. (петък) от 10:30 ч.

Лектор:

Росен Иванов, специалист по данъчно облагане

Теми:

  • Основните промени на данъчното законодателство през 2024 г.
  • Актуални въпроси. Отговори на предварително зададени въпроси от участниците в семинара.

Ще се представят и новостите във финансовите информационни системи на "АПИС", включително важните решения в българската и европейската финансова практика.

Предварителни въпроси за дискусия в рамките на семинара можете да задавате на e-mail: [email protected].

Не се заплаща такса за събитието. Желаещите да участват следва да се регистрират тук: https://events.apis.bg/default.aspx?sid=320&dcode=997.

Регистриралите се ще получат линк за достъп до виртуалната зала един ден преди провеждането на уебинара.

На разположение сме за допълнителни въпроси и уточнения на тел.: 02/980 48 27 и 02/923 98 00, или на e-mail: [email protected].