Покана за участие в международно обучение по проект FACILEX

15 февруари 2024

АПИС Европа, като партньор в европейския проект FACILEX, кани юристите с интерес в  наказателноправната материя да вземат участие в международно обучение на тема:

Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси в ЕС и инструменти за взаимно признаване

Дата: 1-2 юли 2024 г.

Място: Център за съдебно сътрудничество към Европейски университетски институт (EUI) – Флоренция, Италия

Срок за подаване на заявления за участие: 30 март 2024 г.

Събитието има за цел да подобри знанията за хоризонталната хармонизация между правните системи на държавите - членки на ЕС, и по-специално за уредбата, свързана с три от механизмите на ЕС за взаимно признаване: Европейска заповед за арест, Европейска заповед за разследване, Регламент 2018/1805 относно взаимното признаване на актове за обезпечаване и конфискация.

Ще бъдат анализирани актуални проблеми, свързани с прилагането на европейското законодателство в тази материя и ще бъдат дадени примери от съдебната практика със специален акцент върху ефективната съдебна защита и процесуалните права на лицата. При разглеждането на практическите казуси ще бъдат използвани възможностите на онлайн платформата FACILEX, разработена в рамките на проекта с активното участие на екипа на АПИС. Участниците от всички държави членки ще бъдат разделени на малки работни групи, в които ще могат да обменят опит с колегите си от другите държави членки. Всички участници ще получат предварително полезни материали, ръководство и текст на примерните казуси. Организаторите от EUI са предвидили възстановяване на разходите за път и една нощувка на участниците.

Необходимо е кандидатите, които желаят да  бъдат включени в обучението, да владеят английски език и да имат общи познания по темата на семинара. Заявления за участие се подават на e-mail: [email protected]. Подробна информация за обучението, условията за допускане до участие и допълнителните документи, които трябва да се представят, можете да намерите тук.

За контакти с АПИС Европа можете да ни пишете на e-mail: [email protected].