Материали от уебинара "Конверсия на нищожните сделки – проблеми от съдебната практика"

26 април 2024

На 24 април 2024 г. се проведе уебинар, организиран от АПИС Европа на тема "Конверсия на нищожните сделки – проблеми от съдебната практика", който събра над 70 участници – юристи, практикуващи в сферата на гражданското и търговското право. Лектор бе Ивайло Кънев, съдия в Районен съд – гр. Айтос, доктор по право и автор на монографията "Частноправни последици от недействителността на сделките". Съдия Кънев направи задълбочен преглед и анализ на релевантната съдебна практика относно конверсията на недействителни сделки. Разгледани бяха последователно дискусионни въпроси във връзка с неспазена форма за действителност на различни видове сделки като: договор за аренда на земеделска земя, договор за прехвърляне на реални части от недвижим имот, трудов договор, банков кредит, запис на заповед и др. Участниците имаха възможност да задават въпроси на лектора и в резултат на това се състоя ползотворна дискусия.

По време на уебинара бяха представени и полезни функционалности на правно-информационната система "АПИС Процедури".

С любезното съдействие на съдия Кънев, АПИС предоставя материала с цитираната съдебна практика – вижте тук.

Записът от събитието е свободно достъпен във видеоканала на АПИС в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=K47tV7Gq1vM.