Семинар на тема: Уеднаквяване на съдебната практика по принудителното изпълнение с Тълкувателно решение по тълк. д. № 2/2013 на ОСГТК на ВКС

01 юни 2015

организират Съюзът на юристите в България и фирма АПИС

Форумът ще се проведе на 3 юли 2015 г. в сградата на Съюза на юристите в България, ул. “Пиротска” № 7.

Лектор:

  • Борислав БЕЛАЗЕЛКОВ, председател на Съюза на съдиите в България, съдия с дългогодишен опит във Върховния касационен съд, докладчик по тълк. д. № 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС

Участието не се заплаща, но е необходимо да се регистрирате:

  • за клиенти на АПИС: тук.
  • за други участници - на телефони: 02/9883541 и 02/9804827.

Семинарът можете да проследите и по Интернет в реално време на сайта http://tv.apis.bg/

Можете да задавате предварителни въпроси за дискусия в рамките на семинара, на адрес: seminar@apis.bg.

Поканата вижте тук.

Специална презентация на АПИС:

EUROCASES - практика на Съда на ЕС в Люксембург и на Върховните съдилища на Австрия, България, Великобритания, Германия, Италия, Франция и други държави-членки по прилагане Правото на Европейския съюз. Иновативна правно-информационна система, създадена в рамките на проект EUCases.

Още новини

03 август 2020

Извънредното положение и реда за начисляване на лихви за забава и неустойки

Промените, приети във връзка с извънредното положение, са отразени в изчислителните системи на Апис Финанси.

07 юли 2020

Коментар за намалената ДДС ставка от адв. Райков и адв. Бобева, Ърнст и Янг

С любезното съдействие на авторите, АПИС публикува най-новия коментар "Прилагане на намаленa 9% ДДС ставка за стоки и нови категории услуги" на адв. Милен Райков, управляващ съдружник, и адв. Боряна Бобева, мениджър, в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“.

25 юни 2020

Важно решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от български съд

Съдът на ЕС постанови, че не се допуска национална съдебна практика, според която работодателят не дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск на работника за периода от незаконното му уволнение до възстановяването му на работа.