Семинар на тема: Уеднаквяване на съдебната практика по принудителното изпълнение с Тълкувателно решение по тълк. д. № 2/2013 на ОСГТК на ВКС

01 юни 2015

организират Съюзът на юристите в България и фирма АПИС

Форумът ще се проведе на 3 юли 2015 г. в сградата на Съюза на юристите в България, ул. “Пиротска” № 7.

Лектор:

  • Борислав БЕЛАЗЕЛКОВ, председател на Съюза на съдиите в България, съдия с дългогодишен опит във Върховния касационен съд, докладчик по тълк. д. № 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС

Участието не се заплаща, но е необходимо да се регистрирате:

  • за клиенти на АПИС: тук.
  • за други участници - на телефони: 02/9883541 и 02/9804827.

Семинарът можете да проследите и по Интернет в реално време на сайта http://tv.apis.bg/

Можете да задавате предварителни въпроси за дискусия в рамките на семинара, на адрес: [email protected].

Поканата вижте тук.

Специална презентация на АПИС:

EUROCASES - практика на Съда на ЕС в Люксембург и на Върховните съдилища на Австрия, България, Великобритания, Германия, Италия, Франция и други държави-членки по прилагане Правото на Европейския съюз. Иновативна правно-информационна система, създадена в рамките на проект EUCases.