Семинар на тема: Уеднаквяване на съдебната практика по принудителното изпълнение с Тълкувателно решение по тълк. д. № 2/2013 на ОСГТК на ВКС

01 юни 2015

организират Съюзът на юристите в България и фирма АПИС

Форумът ще се проведе на 3 юли 2015 г. в сградата на Съюза на юристите в България, ул. “Пиротска” № 7.

Лектор:

  • Борислав БЕЛАЗЕЛКОВ, председател на Съюза на съдиите в България, съдия с дългогодишен опит във Върховния касационен съд, докладчик по тълк. д. № 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС

Участието не се заплаща, но е необходимо да се регистрирате:

  • за клиенти на АПИС: тук.
  • за други участници - на телефони: 02/9883541 и 02/9804827.

Семинарът можете да проследите и по Интернет в реално време на сайта http://tv.apis.bg/

Можете да задавате предварителни въпроси за дискусия в рамките на семинара, на адрес: seminar@apis.bg.

Поканата вижте тук.

Специална презентация на АПИС:

EUROCASES - практика на Съда на ЕС в Люксембург и на Върховните съдилища на Австрия, България, Великобритания, Германия, Италия, Франция и други държави-членки по прилагане Правото на Европейския съюз. Иновативна правно-информационна система, създадена в рамките на проект EUCases.

Още новини

11 септември 2019

Обществено обсъждане на ЗОП и ЗКПО

Публикувани законопроектите на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

12 август 2019

Дело C 555/18 от 29 юли 2019 г. по преюдициално запитване отправено от Софийски районен съд

Дали заповед за изпълнение на парично задължение, която не е влязла в сила, като заповедта, предмет на главното производство, отговаря на характеристиките на автентичен акт по смисъла на член 4, точка 10 от Регламент № 655/2014

06 август 2019

GDPR В ДЕЙСТВИЕ – САНКЦИИ И НАРУШЕНИЯ- КАКВО СЕ ПРОМЕНИ?

АПИС АКАДЕМИЯ организира безплатен семинар, на който ще бъдат дискутирани новите аспекти в законодателството, практиките до момента в областта на защита на личните данни на национално и европейско равнище