Обнародван е Законът за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

09 април 2020

В днешния извънреден 34 брой на "Държавен вестник" от 9 април 2020 г. беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. За улеснение на потребителите тук публикуваме консолидирания текст на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, в който са включени всички изменения и допълнения на неговите разпоредби, като в съответните норми с червен цвят е обозначен последният 34 брой на ДВ от т.г. Актуалните версии на всички изменени нормативни актове ще бъдат достъпни с актуализацията на десктоп и уеб системите на АПИС по-късно през деня.