Обнародван е Законът за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

09 април 2020

В днешния извънреден 34 брой на "Държавен вестник" от 9 април 2020 г. беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. За улеснение на потребителите тук публикуваме консолидирания текст на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, в който са включени всички изменения и допълнения на неговите разпоредби, като в съответните норми с червен цвят е обозначен последният 34 брой на ДВ от т.г. Актуалните версии на всички изменени нормативни актове ще бъдат достъпни с актуализацията на десктоп и уеб системите на АПИС по-късно през деня.

Още новини

03 август 2020

Извънредното положение и реда за начисляване на лихви за забава и неустойки

Промените, приети във връзка с извънредното положение, са отразени в изчислителните системи на Апис Финанси.

07 юли 2020

Коментар за намалената ДДС ставка от адв. Райков и адв. Бобева, Ърнст и Янг

С любезното съдействие на авторите, АПИС публикува най-новия коментар "Прилагане на намаленa 9% ДДС ставка за стоки и нови категории услуги" на адв. Милен Райков, управляващ съдружник, и адв. Боряна Бобева, мениджър, в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“.

25 юни 2020

Важно решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от български съд

Съдът на ЕС постанови, че не се допуска национална съдебна практика, според която работодателят не дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск на работника за периода от незаконното му уволнение до възстановяването му на работа.