Обучителни семинари по GDPR (Проект SMEDATA) – регистрация за участие

25 септември 2019

Комисията за защита на личните данни, съвместно с АПИС Европа, Съюза на юристите в България, адвокатско дружество Ърнст и Янг България, Европейската асоциация на жените юристи – клон България,  италианския надзорен орган и Римския университет „Рома Тре“, изпълняват международен проект с наименование „SMEDATA: Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждани”, съфинансиран от Европейската комисия по Програма „Права, равенство и гражданство 2014 – 2020” на Европейския съюз.

В рамките на проекта SMEDATA е предвидено провеждането на 24 обучения насочени към представители на малкия и среден бизнес в България и Италия. Целта им е повишаване на осведомеността на представители на МСП, както и на юристите, които работят с малкия и среден бизнес, във връзка с правната рамка за защита на личните данни.

Обучителните събития за микро, малки и средни предприятия (МСП) ще се проведат в 8 български града - Благоевград, Враца, София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен и Велико Търново.

В хода на всяко обучение КЗЛД ще представи практическото приложение и тълкуване на Общия регламент относно защитата на данните, както и казуси от практиката на Комисията.

Апис ще представи безплатното мобилно приложение SMEDATA „GDPR в твоя джоб“ https://smedata.eu/index.php/bg/2019/09/30/beta-versiata-na-mobilnoto-prilozhenie-na-proekta-smedata-veche-e-dostapna-za-svobodno-svalyane/

Лектори са представители на КЗЛД и адвокатско дружество Ърнст и Янг България.

Участието в тези обучения е безплатно за представителите на целевата група обучаеми.

С оглед на по-добра организация и координация, участието в обученията се осъществява след предварителна „Регистрация”.

Ако желаете да вземете участие в някой от организираните по Проект SMEDATA обучителни семинари, следва да потвърдите Вашето участие, както следва:

  •       Благоевград – 26 септември 2019 г. - Конферентна зала 6306, Студентски център „Америка за България“, Университетски комплекс „Скаптопара“, Ул. „Свобода Бъчварова“, № 12
Регистрацията започва в 9.30 ч. на място.
Официално откриване - 10.00 ч.
 
  •       Враца – 27 септември 2019 г. - Хотел "Хемус"
Регистрацията започва в 9.30 ч. на място.
Официално откриване - 10.00 ч.
 
  •       Пловдив – 1 октомври  2019 г. – 2 паралелни събития - хотел Империал, Адрес: ул. „Лев Толстой“ 6, 4017 Каменица 2:

o   За юрисконсулти и правни консултанти на МСП – чрез попълване на онлайн форма за регистрация тук

o   За други представители на МСП – чрез попълване на онлайн форма за регистрация тук

 

  •       София – 2 октомври  2019 г. – 2 паралелни събития - София Тех Парк, бул. „Цариградско шосе“ № 111:

o   За юрисконсулти и правни консултанти на МСП – чрез попълване на онлайн форма за регистрация тук

o   За други представители на МСП – чрез попълване на онлайн форма за регистрация тук

 

  •       Варна – 7 октомври  2019 г. – 2 паралелни събития - гр. Варна, Rosslyn Dimyat Hotel Varna, https://dimyat.rosslyn-hotels.com/bg 

o   За юрисконсулти и правни консултанти на МСП – чрез попълване на онлайн форма за регистрация тук

o   За други представители на МСП – чрез попълване на онлайн форма за регистрация тук

 

  •       Бургас – 8 октомври  2019 г. – 2 паралелни събития хотел Аква Бургас, http://burgas.aquahotels.com/ , бул. Демокрация, комплекс Лазур:

o   За юрисконсулти и правни консултанти на МСП – чрез попълване на онлайн форма за регистрация тук

o   За други представители на МСП – чрез попълване на онлайн форма за регистрация тук

 

  •       Плевен – 24 октомври 2019 г. - гр. Плевен, https://hotel-balkan.com/, бул. Русе 85 – чрез попълване на онлайн форма за регистрация тук

 

  •       Велико Търново – 25 октомври 2019 г. - гр. Велико Търново, хотел Панорама – чрез попълване на онлайн форма за регистрация тук
  •       София – 30 октомври 2019 г. - гр. София, сградата на Съюза на юристите в България, ул. “Пиротска” № 7 – чрез попълване на онлайн форма за регистрация тук

Още новини

01 септември 2022

Ново! АПИС Строй – първото уеб базирано софтуерно решение за изготвяне на актове и протоколи по време на строителството

АПИС Строй – актове и протоколи е най-новият уникален продукт на АПИС без аналог на българския пазар

31 август 2022

Ново издание на „Етюди за правото и информацията“

На книжния пазар вече е достъпно второто преработено, разширено и допълнено издание на „Етюди за правото и информацията, или Законовите двери в полето на Правото“ на доц. д-р Орлин Радев. Книгата е на Издателство „Сиби“, като финансова подкрепа за нейното издаване бе оказана от АПИС.

09 август 2022

Последни изменения в Кодекса на труда, в сила от 1.08.2022 г.

В ДВ, бр. 62 от 5.08.2022 г. е обнародван Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, с който се транспонират директиви на ЕС, касаещи трудовите права на работниците и служителите.