Отбелязваме Международния ден за защита на личните данни

28 януари 2019

Денят за защита на личните данни се отбелязва ежегодно на 28-ми януари във връзка с Конвенция № 108 на Съвета на Европа от 28.01.1981г. за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни.  Началото е поставено през 2007 г. по инициатива на Съвета на Европа, няколко години по-късно и Съединените американски щати се присъединяват към инициативата, обявявайки днешната дата за Ден на сигурността на данните. 

С цел повишаване на осведомеността сред обществото и с цел да гарантира, че българските граждани са напълно запознати с правата си, Комисията за защита на личните данни днес организира редица мероприятия.

Още новини

11 септември 2019

Обществено обсъждане на ЗОП и ЗКПО

Публикувани законопроектите на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

12 август 2019

Дело C 555/18 от 29 юли 2019 г. по преюдициално запитване отправено от Софийски районен съд

Дали заповед за изпълнение на парично задължение, която не е влязла в сила, като заповедта, предмет на главното производство, отговаря на характеристиките на автентичен акт по смисъла на член 4, точка 10 от Регламент № 655/2014

06 август 2019

GDPR В ДЕЙСТВИЕ – САНКЦИИ И НАРУШЕНИЯ- КАКВО СЕ ПРОМЕНИ?

АПИС АКАДЕМИЯ организира безплатен семинар, на който ще бъдат дискутирани новите аспекти в законодателството, практиките до момента в областта на защита на личните данни на национално и европейско равнище