Отбелязваме Международния ден за защита на личните данни

28 януари 2019

Денят за защита на личните данни се отбелязва ежегодно на 28-ми януари във връзка с Конвенция № 108 на Съвета на Европа от 28.01.1981г. за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни.  Началото е поставено през 2007 г. по инициатива на Съвета на Европа, няколко години по-късно и Съединените американски щати се присъединяват към инициативата, обявявайки днешната дата за Ден на сигурността на данните. 

С цел повишаване на осведомеността сред обществото и с цел да гарантира, че българските граждани са напълно запознати с правата си, Комисията за защита на личните данни днес организира редица мероприятия.