Семинар Подготовката на счетоводните, финансовите и ТРЗ отделите във връзка с новата правна уредба на защитата на личните данни

27 април 2018

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ИНСТИТУТА НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ /ИДЕС/,

ИНСТИТУТА НА ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ В БЪЛГАРИЯ, МЕЖДУНАРОДНИЯТ БАНКОВ ИНСТИТУТ и

“АПИС Европа” АД, със съдействието на „ЪРНСТ и ЯНГ България“,

Ви канят да вземете участие в Националния семинар на тема:

Подготовката на счетоводните, финансовите и ТРЗ отделите във връзка с новата правна уредба на защитата на личните данни

Семинарът ще се проведе на 08.05.2018 г. от 9.00 ч. (регистрацията ще започне в 8.00 ч.) в зала София на хотел „Маринела“ в гр. София, бул. “Джеймс Баучер” № 100.

Събитието е предназначено за одитори, главни и оперативни счетоводители, специалисти от отдели, отговарящи за управлението на човешките ресурси, труда и работната заплата, ръководители, изпълнителни директори и членове на управителните органи на организации от частния и публичния сектор.

Основният акцент в семинарната програма ще бъде поставен върху информационните, организационните и технологичните подходи и мерки за гарантиране на защитата на личните данни в счетоводните и ТРЗ отделите.

В работата на семинара с лекции и презентации ще се включат: 

  • Представител на Комисията за защита на личните данни, който ще се спре на важни практически въпроси, свързани с извършване на проверки от надзорния орган за спазването на изискванията на Регламент № 2016/679 (GDPR);
  • Международно сертифициран експерт по поверителност, адвокат от „Ърнст и Янг България“;
  • Представител на Института на вътрешните одитори в България;
  • Представители на фирми и консултанти, които предоставят продукти и услуги в помощ на счетоводителите и ТРЗ специалистите.

Специално приветствие към участниците ще поднесе проф. д.ик.н. Иван Душанов.

Семинарът е без такса за участие. Ако проявявате интерес, моля да се регистрирате тук или да се обадите на следните телефони: 02/988 35 41, 980 48 27.

Желаещите да имат рекламно участие или продуктово представяне пред аудиторията, моля да се свържат с Ирина Радоева на тел.: 0888268830 или на адрес: [email protected].

От една организация могат да се регистрират максимум двама участника.

АПИС осигурява алтернативна възможност за проследяване на семинара в реално време в Интернет на адрес http://tv.apis.bg.

Още новини

12 юли 2021

Последни изменения в рамката за счетоводно и финансово отчитане

В OB L 234, 2.07.2021 г. е публикуван Регламент (ЕС) 2021/1080 на Комисията от 28 юни 2021 г., с който са приети изменения в някои международни счетоводни стандарти (МСС) и международни стандарти за финансовo отчитане (МСФО).

25 юни 2021

Запис от интервю във връзка с новите изисквания за облагане с ДДС на електронните продажби

От 1 юли 2021 г. влизат в сила новите правила за облагане с ДДС на дистанционните продажби на стоки. Васил Василев - част от екипа на АПИС по разработването на финансови информационни системи, представя основните акценти от изменията в интервю за eCommerce Academy.

15 юни 2021

Семинар по проект CrossJustice относно правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес

На 23 юни 2021 г. от 9:30 ч. АПИС Европа организира, със съдействието на Националния институт на правосъдието (НИП), семинар „Правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес съгласно европейската и националната уредба – представяне на информационната платформа CrossJustice“.