Новини и събития

15 юни 2022

Заключителна международна конференция по проекта SMEDATA II

На 17 юни 2022 г. в Брюксел ще се проведе международна конференция „Бъдещи възможности за предприятия, ориентирани към неприкосновеността на личния живот“, с която приключва изпълнението на проекта SMEDATA II

23 май 2022

Видеозапис от уебинара "Промени в данъчното законодателство през 2022 г."

Поради засиления интерес предоставяме свободен достъп до видеозапис от събитието, което се проведе на 19 май 2022 г.

18 май 2022

Онлайн излъчване на уебинар "Промени в данъчното законодателство през 2022 г. Нови моменти в международното данъчно облагане. Актуална практика и тенденции"

Линк за онлайн излъчването на уебинара

16 май 2022

Уебинар "Промени в данъчното законодателство през 2022 г. Нови моменти в международното данъчно облагане. Актуална практика и тенденции"

Уебинарът се организира в партньорство с нашите колеги от Ърнст и Янг България ЕООД

13 април 2022

Обучения по прилагането на GDPR за представители на малки и средни предприятия

ОНЛАЙН участие в обучителния семинар по GDPR (проект SMEDATA II с координатор КЗЛД)

04 април 2022

Нови референтни индекси за изчисляване на лихви

От 1 януари 2022 г. се преустановява изчисляването и публикуването на индексите EONIA и CHF LIBOR. Участниците на финансовите пазари следва да преминат от LIBOR индекси към алтернативни референтни индекси.

25 март 2022

Над 300 участници проследиха уебинара, посветен на изменията в ЗАНН

С любезното съгласие на лектора - доц. Ралица Илкова, Ви предоставяме достъп до презентацията й от семинара, както и до част от нейния коментар по последните изменения в ЗАНН.

15 март 2022

АПИС ще излъчи на живо уебинара, посветен на изменията в ЗАНН

Поради засиления интерес уебинарът "Големите промени в Закона за административните нарушения и наказания, в сила от 23.12.2021 г." ще се излъчва на живо във видеоканала на АПИС в YouTube

22 февруари 2022

Уебинар на тема "Големите промени в Закона за административните нарушения и наказания, в сила от 23.12.2021 г."

На 17 март 2022 г. от 13:30 ч. ще се проведе семинар във връзка с промените в административното производство

18 февруари 2022

Новости в данъчното законодателство за 2022 г.

В ДВ, бр. 14 от 18.02.2022 г. са обнародвани изменения и допълнения в Закона за корпоративното подоходно облагане и в Закона за данък върху добавената стойност

04 февруари 2022

Международна конференция по проекта CrossJustice – дигитални технологии в помощ на защитата на правата в наказателния процес

На 25 февруари 2022 г. ще се състои заключителната международна конференция по проекта CrossJustice.

27 януари 2022

Публикувани са националните доклади по проекта CrossJustice за правата на обвиняемите в наказателния процес

На сайта на проекта CrossJustice са достъпни националните доклади относно уредбата на процесуалните права на заподозрените и обвиняемите. Документите са изготвени от правни експерти от държавите, участващи в проекта.