Новина

2016-05-09 - Новият европейски продукт - Tax & Financial Standards (Tax&FSt)

 

В деня на празника на Европа, имаме удоволствието да представим новия европейски продукт на “Апис Европа” АД - Tax & Financial Standards (Tax&FSt) - европейските данъци и финансови регулации, на 4 езика - български, английски, немски и френски, обхващащ икономическите правила и правните норми, регламентиращи търговските и финансовите отношения в европейския общ пазар, както и практиката в тази област на Съда на Европейския съюз.

Предвид основния принцип на ЕС за осигуряване на свободна икономическата дейност, изискващ еднакво данъчно третиране от държавите членки на доставките на стоки и услуги и движението на капитали, в продукта е включена подробна финансова информация за регламентираните видове сделки, фискални и социални права и задължения, категории и понятия за отделните търговски операции, активи и пасиви.

Tax&FSt по същество дава само икономическите елементи от богат набор съдебни решения и свързаните с разглежданата област документи, постановени от Съда на Европейския съюз (СЕС), като отсява от строго юридическата информация онези акценти, които са от значение за практиката на работещите в икономическата сфера. Уникалното съдържание и функционални възможности на Tax&FSt правят продукта незаменим помощник за всички данъчни консултанти, одитори, финансови и счетоводни специалисти.

По-детайлно с новия ни продукт можете да се запознаете на http://eurocases.eu. На Ваше разположение смe за допълнителни въпроси, демонстрация на съдържанието и функционалните възможности на продукта и начина за работа с него.

С пожелание за хубави майски празници!

Всички новини