АПИС участва в проекта InterLex за изграждане на онлайн платформа в областта на международното частно право

31 октомври 2018
АПИС е партньор във финансирания от Европейския съюз проект InterLex, който се координира от Университета на Торино и включва пет европейски академични институции и асоциация на адвокати. Проектът е със срок на изпълнение две години и стартира от м. септември 2018 г. Той има за цел разработването на онлайн платформа за предоставяне на информация, подпомагане на вземането на решения и предоставянето на възможност за обучение по свързани с Интернет казуси в областта на международното частно право. Ролята на АПИС в реализирането на проекта е да разработи софтуера на платформата InterLex и съдържанието, касаещо българската съдебна практика и законодателство в посочената област.

Нормите на международното частно право се стремят да хармонизират следните въпроси:

  1. Кой съд на държава е компетентен по въпроси от частноправно естество с международен елемент,
  2. Правото на коя държава е приложимо в такива случаи, и
  3. При какви условия може да се признае и приведе в изпълнение едно съдебно решение в друга държава.

Научните изследвания в областта на международното частно право разкриват необходимостта от по-добро разбиране на взаимодействието между европейските и националните закони, както и приликите и различията сред инструментите на международното частно право на национално и международно ниво. Необходимостта от по-доброто прилагане на нормите на на международното частно право е особено наложителна в областта на Интернет правото. Тъй като Интернет се разпростира отвъд националните бариери, голяма част от казусите, касаещи Интернет правото, засягат различни правни системи. Проблеми на международното частно право в много случаи са част от предмета на Интернет правото, като например въпросите, отнасящи се договорите, защитата на потребителите, клеветата или защитата на личните данни.

Онлайн платформата InterLex има за цел идентифицирането в даден казус на правната система, чийто съд е международно компетентен и на приложимото национално право, както и предоставянето на относимите към този случай правни документи. Платформата ще предоставя: А) безплатна информация и помощ при вземането на решения от практикуващите юристи (адвокати, магистрати и държавни служители), но също така ще бъде достъпна за граждани и студенти, и Б) обучителен модул за практикуващи юристи и студенти по право.

Повече информация за проекта е публикувана на неговия уебсайт: http://www.interlexproject.eu/.

 

Още новини

12 юли 2021

Последни изменения в рамката за счетоводно и финансово отчитане

В OB L 234, 2.07.2021 г. е публикуван Регламент (ЕС) 2021/1080 на Комисията от 28 юни 2021 г., с който са приети изменения в някои международни счетоводни стандарти (МСС) и международни стандарти за финансовo отчитане (МСФО).

25 юни 2021

Запис от интервю във връзка с новите изисквания за облагане с ДДС на електронните продажби

От 1 юли 2021 г. влизат в сила новите правила за облагане с ДДС на дистанционните продажби на стоки. Васил Василев - част от екипа на АПИС по разработването на финансови информационни системи, представя основните акценти от изменията в интервю за eCommerce Academy.

15 юни 2021

Семинар по проект CrossJustice относно правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес

На 23 юни 2021 г. от 9:30 ч. АПИС Европа организира, със съдействието на Националния институт на правосъдието (НИП), семинар „Правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес съгласно европейската и националната уредба – представяне на информационната платформа CrossJustice“.