Достъпни са демо версии на два интерактивни модула за международно частно право InterLex

02 септември 2019

АПИС е партньор във финансирания от Европейския съюз проект InterLex, който се координира от Университета на Торино и включва пет европейски академични институции и асоциация на адвокати. Целта на проекта е разработването на онлайн платформа за предоставяне на информация, подпомагане на вземането на решения и предоставянето на възможност за обучение по свързани с Интернет казуси в областта на международното частно право.

Демо версии на два от модулите вече са достъпни през портала на InterLex:

1. Модул за подпомагане вземането на решения, който предлага на потребителите навигиран алгоритъм, в съответствие с релевантните разпоредби от законодателството и практиката, за да определи международната компетентност и/или приложимото право в конкретен казус, свързан с интернет и включващ международен елемент и

2. Правно-информационен модул, който подпомага потребителите в намиране на правна информация в голяма колекция от европейски, национални и международни правни актове и съдебна практика в областта на свързаното с интернет международно частно право, както и коментари на признати експерти, статии от списания, насоки, авторски бележки и други теоретични и практически материали.

В рамките на проекта ще бъде достъпен и учебен модул, който ще може да бъде използван в учебни курсове и за самостоятелно обучение от студенти и магистрати. Той ще включва и интерактивна визуализация на съдържание, както и практически упражнения.

Още новини

03 август 2020

Извънредното положение и реда за начисляване на лихви за забава и неустойки

Промените, приети във връзка с извънредното положение, са отразени в изчислителните системи на Апис Финанси.

07 юли 2020

Коментар за намалената ДДС ставка от адв. Райков и адв. Бобева, Ърнст и Янг

С любезното съдействие на авторите, АПИС публикува най-новия коментар "Прилагане на намаленa 9% ДДС ставка за стоки и нови категории услуги" на адв. Милен Райков, управляващ съдружник, и адв. Боряна Бобева, мениджър, в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“.

25 юни 2020

Важно решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от български съд

Съдът на ЕС постанови, че не се допуска национална съдебна практика, според която работодателят не дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск на работника за периода от незаконното му уволнение до възстановяването му на работа.