Достъпни са демо версии на два интерактивни модула за международно частно право InterLex

02 септември 2019

АПИС е партньор във финансирания от Европейския съюз проект InterLex, който се координира от Университета на Торино и включва пет европейски академични институции и асоциация на адвокати. Целта на проекта е разработването на онлайн платформа за предоставяне на информация, подпомагане на вземането на решения и предоставянето на възможност за обучение по свързани с Интернет казуси в областта на международното частно право.

Демо версии на два от модулите вече са достъпни през портала на InterLex:

1. Модул за подпомагане вземането на решения, който предлага на потребителите навигиран алгоритъм, в съответствие с релевантните разпоредби от законодателството и практиката, за да определи международната компетентност и/или приложимото право в конкретен казус, свързан с интернет и включващ международен елемент и

2. Правно-информационен модул, който подпомага потребителите в намиране на правна информация в голяма колекция от европейски, национални и международни правни актове и съдебна практика в областта на свързаното с интернет международно частно право, както и коментари на признати експерти, статии от списания, насоки, авторски бележки и други теоретични и практически материали.

В рамките на проекта ще бъде достъпен и учебен модул, който ще може да бъде използван в учебни курсове и за самостоятелно обучение от студенти и магистрати. Той ще включва и интерактивна визуализация на съдържание, както и практически упражнения.

Още новини

01 септември 2022

Ново! АПИС Строй – първото уеб базирано софтуерно решение за изготвяне на актове и протоколи по време на строителството

АПИС Строй – актове и протоколи е най-новият уникален продукт на АПИС без аналог на българския пазар

31 август 2022

Ново издание на „Етюди за правото и информацията“

На книжния пазар вече е достъпно второто преработено, разширено и допълнено издание на „Етюди за правото и информацията, или Законовите двери в полето на Правото“ на доц. д-р Орлин Радев. Книгата е на Издателство „Сиби“, като финансова подкрепа за нейното издаване бе оказана от АПИС.

09 август 2022

Последни изменения в Кодекса на труда, в сила от 1.08.2022 г.

В ДВ, бр. 62 от 5.08.2022 г. е обнародван Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, с който се транспонират директиви на ЕС, касаещи трудовите права на работниците и служителите.