Достъпни са демо версии на два интерактивни модула за международно частно право InterLex

02 септември 2019

АПИС е партньор във финансирания от Европейския съюз проект InterLex, който се координира от Университета на Торино и включва пет европейски академични институции и асоциация на адвокати. Целта на проекта е разработването на онлайн платформа за предоставяне на информация, подпомагане на вземането на решения и предоставянето на възможност за обучение по свързани с Интернет казуси в областта на международното частно право.

Демо версии на два от модулите вече са достъпни през портала на InterLex:

1. Модул за подпомагане вземането на решения, който предлага на потребителите навигиран алгоритъм, в съответствие с релевантните разпоредби от законодателството и практиката, за да определи международната компетентност и/или приложимото право в конкретен казус, свързан с интернет и включващ международен елемент и

2. Правно-информационен модул, който подпомага потребителите в намиране на правна информация в голяма колекция от европейски, национални и международни правни актове и съдебна практика в областта на свързаното с интернет международно частно право, както и коментари на признати експерти, статии от списания, насоки, авторски бележки и други теоретични и практически материали.

В рамките на проекта ще бъде достъпен и учебен модул, който ще може да бъде използван в учебни курсове и за самостоятелно обучение от студенти и магистрати. Той ще включва и интерактивна визуализация на съдържание, както и практически упражнения.

Още новини

01 октомври 2019

Свалете безплатно приложението „GDPR в твоя джоб“, разработено по проекта SMEDATA

Мобилно приложение "GDPR в твоя джоб" е достъпно за изтегляне от магазините за приложения на Google и Apple. Приложението представя GDPR по лесен за използване и лесен за разбиране начин

25 септември 2019

Обучителни семинари по GDPR (Проект SMEDATA) – регистрация за участие

В рамките на проекта SMEDATA е предвидено провеждането на 24 обучения насочени към представители на малкия и среден бизнес в България и Италия. Целта им е повишаване на осведомеността на представители на МСП, както и на юристите, които работят с малкия и среден бизнес, във връзка с правната рамка за защита на личните данни.

11 септември 2019

Обществено обсъждане на ЗОП и ЗКПО

Публикувани законопроектите на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)