Достъпни са демо версии на два интерактивни модула за международно частно право InterLex

02 септември 2019

АПИС е партньор във финансирания от Европейския съюз проект InterLex, който се координира от Университета на Торино и включва пет европейски академични институции и асоциация на адвокати. Целта на проекта е разработването на онлайн платформа за предоставяне на информация, подпомагане на вземането на решения и предоставянето на възможност за обучение по свързани с Интернет казуси в областта на международното частно право.

Демо версии на два от модулите вече са достъпни през портала на InterLex:

1. Модул за подпомагане вземането на решения, който предлага на потребителите навигиран алгоритъм, в съответствие с релевантните разпоредби от законодателството и практиката, за да определи международната компетентност и/или приложимото право в конкретен казус, свързан с интернет и включващ международен елемент и

2. Правно-информационен модул, който подпомага потребителите в намиране на правна информация в голяма колекция от европейски, национални и международни правни актове и съдебна практика в областта на свързаното с интернет международно частно право, както и коментари на признати експерти, статии от списания, насоки, авторски бележки и други теоретични и практически материали.

В рамките на проекта ще бъде достъпен и учебен модул, който ще може да бъде използван в учебни курсове и за самостоятелно обучение от студенти и магистрати. Той ще включва и интерактивна визуализация на съдържание, както и практически упражнения.

Още новини