АПИС РЕГИСТЪР – ФИРМЕН АНАЛИЗ

21 ноември 2011

НОВО!

АПИС РЕГИСТЪР - ФИРМЕН АНАЛИЗ

Съвместна разработка на АПИС и MMD Partners

Нов софтуерен клас информационна система, която на база счетоводните данни от Годишните финансови отчети, предоставя уникална възможност за изготвяне на:

  • бърз финансов анализ на дадена фирма;
  • сравнителен анализ по избрани финансови показатели на група от фирми, както и на фирми от определен сектор или бранш.

АПИС РЕГИСТЪР - ФИРМЕН АНАЛИЗ дава възможност:

  • да се оцени реалистично мястото на дадена фирма или организация в конкурентното бизнес пространство /сравнение с конкурентите/;
  • да се изготвят ясни и обективни критерии за стратегическата посока и оперативната маркетингова дейност на фирми и институции;
  • да се види обективно ефективността на труда и нормите на печалба;
  • да се проследят тенденциите в развитието на пазара

В този аспект продуктът е изключително полезен за управители на фирми, маркетинг, търговски и финансови директори, както и за главни счетоводители.

Още за продукта ...

Още новини

11 септември 2019

Обществено обсъждане на ЗОП и ЗКПО

Публикувани законопроектите на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

12 август 2019

Дело C 555/18 от 29 юли 2019 г. по преюдициално запитване отправено от Софийски районен съд

Дали заповед за изпълнение на парично задължение, която не е влязла в сила, като заповедта, предмет на главното производство, отговаря на характеристиките на автентичен акт по смисъла на член 4, точка 10 от Регламент № 655/2014

06 август 2019

GDPR В ДЕЙСТВИЕ – САНКЦИИ И НАРУШЕНИЯ- КАКВО СЕ ПРОМЕНИ?

АПИС АКАДЕМИЯ организира безплатен семинар, на който ще бъдат дискутирани новите аспекти в законодателството, практиките до момента в областта на защита на личните данни на национално и европейско равнище