АПИС РЕГИСТЪР – ФИРМЕН АНАЛИЗ

21 ноември 2011

НОВО!

АПИС РЕГИСТЪР - ФИРМЕН АНАЛИЗ

Съвместна разработка на АПИС и MMD Partners

Нов софтуерен клас информационна система, която на база счетоводните данни от Годишните финансови отчети, предоставя уникална възможност за изготвяне на:

  • бърз финансов анализ на дадена фирма;
  • сравнителен анализ по избрани финансови показатели на група от фирми, както и на фирми от определен сектор или бранш.

АПИС РЕГИСТЪР - ФИРМЕН АНАЛИЗ дава възможност:

  • да се оцени реалистично мястото на дадена фирма или организация в конкурентното бизнес пространство /сравнение с конкурентите/;
  • да се изготвят ясни и обективни критерии за стратегическата посока и оперативната маркетингова дейност на фирми и институции;
  • да се види обективно ефективността на труда и нормите на печалба;
  • да се проследят тенденциите в развитието на пазара

В този аспект продуктът е изключително полезен за управители на фирми, маркетинг, търговски и финансови директори, както и за главни счетоводители.

Още за продукта ...

Още новини

21 септември 2021

Решение на Съда на ЕС по запитване от България относно облагането с ДДС на медийни услуги

Предмет на тълкуване са разпоредби от Директивата за ДДС относно правото на данъчен кредит

10 септември 2021

Решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от България във връзка с искове за неудовлетворени вземания на „Топлофикация“ и „ЧЕЗ“

Производството е инициирано във връзка с искове, предявени от „Топлофикация София“, „ЧЕЗ Електро България“ и дружество за събиране на прехвърлени задължения, срещу физически лица, които не са били намерени на адресите си, за да им бъдат връчени издадените заповеди за изпълнение.

03 септември 2021

Бърз достъп до продуктите EuroCases и Tax & Financial Standards през АПИС Уеб

Вече можете да получите лесен достъп до многоезичните информационни услуги на АПИС - EuroCases и Tax & Financial Standards, чрез бързите връзки, които добавихме на началната страница в АПИС Уеб.