АПИС РЕГИСТЪР – ФИРМЕН АНАЛИЗ

21 ноември 2011

НОВО!

АПИС РЕГИСТЪР - ФИРМЕН АНАЛИЗ

Съвместна разработка на АПИС и MMD Partners

Нов софтуерен клас информационна система, която на база счетоводните данни от Годишните финансови отчети, предоставя уникална възможност за изготвяне на:

  • бърз финансов анализ на дадена фирма;
  • сравнителен анализ по избрани финансови показатели на група от фирми, както и на фирми от определен сектор или бранш.

АПИС РЕГИСТЪР - ФИРМЕН АНАЛИЗ дава възможност:

  • да се оцени реалистично мястото на дадена фирма или организация в конкурентното бизнес пространство /сравнение с конкурентите/;
  • да се изготвят ясни и обективни критерии за стратегическата посока и оперативната маркетингова дейност на фирми и институции;
  • да се види обективно ефективността на труда и нормите на печалба;
  • да се проследят тенденциите в развитието на пазара

В този аспект продуктът е изключително полезен за управители на фирми, маркетинг, търговски и финансови директори, както и за главни счетоводители.

Още за продукта ...