Над 2280 столични адвокати получиха достъп до АПИС досега

24 януари 2014

от изпълнението на договора за правно-информационно обслужване на членовете на САК. С договора се предоставя право на безплатен едногодишен достъп за ползването на пакета в интернет на уеб версията на информационните системи АПИС Право и АПИС Практика. Още през първия ден, с получаването на поканата за регистрация, над 600 адвокати - членове на САК се регистрираха и получиха свободен достъп до двата продукта.

Поканата е изпратена по електронна поща на имейл адресите на адвокатите от САК. Тези от тях, които не получат писмо с указания за регистрация от АПИС до 22 януари 2014 г. или нямат електронна поща, могат да се обърнат за въпроси и съдействие към  центъра за обслужване на потребителите на АПИС на тел.: 02 988 35 80 или 02 9239 801, всеки работен ден от 9:30 до 17:30 часа. Процесът по регистрацията продължава.

Инструкция за промяна на паролата за достъп до продукти на АПИС по договора със САК  

АПИС използва повода, за да пожелае на всички адвокати в столицата успешна работа и се надява, че системите АПИС Право и АПИС Практика ще бъдат надежден и полезен информационен сътрудник в тяхната професионална практика.