Нов продукт на АПИС и EY - "ДДС Асистент за електронна търговия"

22 април 2021

От 1 юли 2021 г.  влизат в сила нови правила за дистанционни продажби на стоки. Основните промени предвиждат нов единен праг за регистрация при дистанционни продажби на стоки, както и отговорност на онлайн платформите за начисляване и внасяне на ДДС в определени случаи. Във връзка с горните промени, новите правила въвеждат възможности за опростено деклариране на ДДС чрез специални режими за обслужване на едно гише, които целят намаляване на административната тежест и избягване на необходимостта от ДДС регистрации в множество държави в ЕС.

„АПИС Европа“ АД и Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ създадоха нов продукт - „ДДС Асистент за електронна търговия“, който ще помогне на бизнеса бързо да се ориентира в новата уредба, процедурите по регистрация, актуализация и деклариране на данъка. 

„ДДС Асистент за електронна търговия“ представлява правна информационна система, съдържаща няколко тематични модула, както и интерактивен помощник, които ще Ви помогнат бързо да се ориентирате в новата уредба на електронната търговия в ЕС. Продуктът включва ценни насоки за режима, който е приложим за извършваната от търговеца дейност, подробни коментари за процедурите по регистрация и актуализация за съответния режим, срокове, формуляри, деклариране на ДДС, възстановяване на ДДС, запис от обучение по темата и други.  С помощта на продукта може да се определи приложимата ДДС ставка в държавата на потребление чрез посочване на групата, в която попада предлагания от търговеца продукт. Системата съдържа и специален модул, посветен на продажбите на стоки на юридически лица в ЕС с полезно приложение за валидиране на ДДС номерата на контрагентите. 

Подробно описание на съдържанието и функционалността на новата информационна система можете да намерите тук.