Нов продукт на АПИС и EY - "ДДС Асистент за електронна търговия"

22 април 2021

От 1 юли 2021 г.  влизат в сила нови правила за дистанционни продажби на стоки. Основните промени предвиждат нов единен праг за регистрация при дистанционни продажби на стоки, както и отговорност на онлайн платформите за начисляване и внасяне на ДДС в определени случаи. Във връзка с горните промени, новите правила въвеждат възможности за опростено деклариране на ДДС чрез специални режими за обслужване на едно гише, които целят намаляване на административната тежест и избягване на необходимостта от ДДС регистрации в множество държави в ЕС.

„АПИС Европа“ АД и Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ създадоха нов продукт - „ДДС Асистент за електронна търговия“, който ще помогне на бизнеса бързо да се ориентира в новата уредба, процедурите по регистрация, актуализация и деклариране на данъка. 

„ДДС Асистент за електронна търговия“ представлява правна информационна система, съдържаща няколко тематични модула, както и интерактивен помощник, които ще Ви помогнат бързо да се ориентирате в новата уредба на електронната търговия в ЕС. Продуктът включва ценни насоки за режима, който е приложим за извършваната от търговеца дейност, подробни коментари за процедурите по регистрация и актуализация за съответния режим, срокове, формуляри, деклариране на ДДС, възстановяване на ДДС, запис от обучение по темата и други.  С помощта на продукта може да се определи приложимата ДДС ставка в държавата на потребление чрез посочване на групата, в която попада предлагания от търговеца продукт. Системата съдържа и специален модул, посветен на продажбите на стоки на юридически лица в ЕС с полезно приложение за валидиране на ДДС номерата на контрагентите. 

Подробно описание на съдържанието и функционалността на новата информационна система можете да намерите тук.

Още новини

21 септември 2021

Решение на Съда на ЕС по запитване от България относно облагането с ДДС на медийни услуги

Предмет на тълкуване са разпоредби от Директивата за ДДС относно правото на данъчен кредит

10 септември 2021

Решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от България във връзка с искове за неудовлетворени вземания на „Топлофикация“ и „ЧЕЗ“

Производството е инициирано във връзка с искове, предявени от „Топлофикация София“, „ЧЕЗ Електро България“ и дружество за събиране на прехвърлени задължения, срещу физически лица, които не са били намерени на адресите си, за да им бъдат връчени издадените заповеди за изпълнение.

03 септември 2021

Бърз достъп до продуктите EuroCases и Tax & Financial Standards през АПИС Уеб

Вече можете да получите лесен достъп до многоезичните информационни услуги на АПИС - EuroCases и Tax & Financial Standards, чрез бързите връзки, които добавихме на началната страница в АПИС Уеб.