Запис от интервю във връзка с новите изисквания за облагане с ДДС на електронните продажби

25 юни 2021

АПИС Европа припомня на търговците и всички, заинтересовани в сферата на електронната търговия, че от 1 юли 2021 г. влизат в сила новите правила за облагане с ДДС на дистанционните продажби на стоки. Измененията бяха приети със Закона за изменение и допълнение на Закона за ДДС, обнародван в ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., и с тях в националната уредба се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/1995 за изменение на Директива 2006/112/ЕО (Директивата за ДДС) по отношение на разпоредбите, отнасящи се до дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки.

В тази връзка Ви предлагаме запис от интервюто, което Васил Василев – част от екипа на АПИС по разработването на финансови информационни системи, предостави за eCommerce Academy – вижте видеото тук.

В него се анализират основните акценти от измененията и се представя новия продукт „ДДС Асистент за електронна търговия“ - интерактивен помощник за бърза ориентация в новата уредба на електронната търговия в ЕС, който беше разработен съвместно от АПИС Европа и Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ и в момента се предлага на преференциална цена. Подробно описание на съдържанието и функционалностите на системата можете да намерите тук.

Още новини

12 юли 2021

Последни изменения в рамката за счетоводно и финансово отчитане

В OB L 234, 2.07.2021 г. е публикуван Регламент (ЕС) 2021/1080 на Комисията от 28 юни 2021 г., с който са приети изменения в някои международни счетоводни стандарти (МСС) и международни стандарти за финансовo отчитане (МСФО).

15 юни 2021

Семинар по проект CrossJustice относно правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес

На 23 юни 2021 г. от 9:30 ч. АПИС Европа организира, със съдействието на Националния институт на правосъдието (НИП), семинар „Правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес съгласно европейската и националната уредба – представяне на информационната платформа CrossJustice“.

03 юни 2021

Важни промени в имиграционното законодателство са в сила от 1 юни, припомнят от „Ърнст и Янг“

Измененията целят усъвършенстване на институционалната рамка в областта на миграцията, като част предложенията на "EY България", направени по време на обществените консултации, са имплементирани в Закона за чужденците в Република България и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.