Запис от интервю във връзка с новите изисквания за облагане с ДДС на електронните продажби

25 юни 2021

АПИС Европа припомня на търговците и всички, заинтересовани в сферата на електронната търговия, че от 1 юли 2021 г. влизат в сила новите правила за облагане с ДДС на дистанционните продажби на стоки. Измененията бяха приети със Закона за изменение и допълнение на Закона за ДДС, обнародван в ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., и с тях в националната уредба се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/1995 за изменение на Директива 2006/112/ЕО (Директивата за ДДС) по отношение на разпоредбите, отнасящи се до дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки.

В тази връзка Ви предлагаме запис от интервюто, което Васил Василев – част от екипа на АПИС по разработването на финансови информационни системи, предостави за eCommerce Academy – вижте видеото тук.

В него се анализират основните акценти от измененията и се представя новия продукт „ДДС Асистент за електронна търговия“ - интерактивен помощник за бърза ориентация в новата уредба на електронната търговия в ЕС, който беше разработен съвместно от АПИС Европа и Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ и в момента се предлага на преференциална цена. Подробно описание на съдържанието и функционалностите на системата можете да намерите тук.