Бърз достъп до продуктите EuroCases и Tax & Financial Standards през АПИС Уеб

03 септември 2021

Вече можете да получите лесен достъп до многоезичните информационни услуги на АПИС - EuroCases и Tax & Financial Standards, чрез бързите връзки, които добавихме на началната страница в АПИС Уеб:

- връзка от Евро Право към EuroCases

- връзка от Евро Финанси към Tax & Financial Standards.

EuroCases е единствената по рода си правно-информационна система, предоставяща достъп до над 250 000 национални съдебни акта, свързани с прилагането на европейските норми във всички области на правото на ЕС, заедно със систематизираната съдебна практика на Съда на Европейския съюз.

Tax & Financial Standards предоставя специализирана информация за общите данъчни правила, относимата съдебна практика на Съда на ЕС и правната регламентация на търговските и финансовите отношения в единния европейски пазар.

За всички, които желаят да се запознаят със съдържанието и функционалностите на тези системи, на https://eurocases.eu/ е налична възможността за временен свободен достъп чрез бутона „Free Trial”.