EuroCases

EuroCases logo

 

Съдебна практика на водещи европейски юрисдикции по прилагането на правото на Европейския съюз

EuroCases е единствената по рода си правно-информационна система, предоставяща достъп до над 250 000 национални съдебни акта, свързани с прилагането на европейските норми във всички области на Правото на ЕС.

Предимства на системата EuroCases

Основните предимства на EuroCases са:

  • Свързване на над 40 европейски и национални информационни източници в удобен за потребителя, единен формат и осигуряване на бърз и лесен достъп до данните;
  • Систематизация на богатата колекция от съдебни актове, постановени от различни юрисдикции на различни езици в обща класификация, което помага на потребителя да преодолее ефективно езиковата бариера и да намери нужните му съдебни решения в дадена тематична област, свързани с прилагането на конкретен регламент или директива;
  • Възможност за търсене на релевантна съдебна практика по цитирани разпоредби на актовете на Правото на ЕС чрез изградената езикова независима система от връзки между всички решения, цитиращи едни и същи европейски правни норми.

Благодарение на своето уникално съдържание и функционални възможности EuroCases е незаменим помощник на всички юристи в Европа, които прилагат нормите на Правото на ЕС в своята ежедневна професионална дейност.

Съдържание на системата EuroCases

  • Нормативните актове на Европейския съюз: Договори; Международни споразумения; Законодателство – регламенти, директиви, решения, други актове (на 4 езика – английски, немски, френски и български);
  • Съдебна практика на Европейския съюз: решения, определения, становища и други актове на Съда на ЕС, на Общия съд и на Съда на публичната служба (на 4 езика – английски, немски, френски и български);
  • Национална съдебна практика, свързана с прилагането на правото на ЕС (на съответния национален език, но с резюме и ключови думи на английски и/или френски и/или немски език за по-важните съдебни актове). В най-големи обеми е застъпена съдебната практика на следните държави-членки на ЕС: Австрия, България, Германия, Италия, Обединено кралство и Франция;
  • Практика на Европейския съд по правата на човека в Страсбург (на френски и английски език).

Повече информация за продукта е публикувана на сайта на приложението: https://eurocases.eu/en/EuroCases.