Важно в "АПИС ВРЕМЕ" - промяна в административното наказване

08 ноември 2021

През декември 2021 г. влиза в действие най-мащабната в последните 30 години реформа на административното наказване. Промяната засяга работата на цялата държавна администрация, на съда, на адвокатите, на общините, на бизнеса и рефлектира в живота и на всеки български гражданин.

Научете как: от обзорния експертен коментар на доц. д-р Ралица Илкова „Новите положения в Закона за административните нарушения и наказания“, публикуван в "АПИС ВРЕМЕ". Отговори на конкретни въпроси от промяната в ЗАНН ще намерите и в над 15 други коментара в "АПИС ВРЕМЕ" и в "АПИС ПРАКТИКА".

В случай, че нямате абонамент за тези продукти, можете да се свържете с Вашия търговски представител или да се обърнете към нас на тел. 02/923 98 00, 02/980 4827.