АПИС Време

Автоматичен индикатор, експресен анализ и специални авторски коментари на промените в законите. Всички срокове-дати в българското право и персонален органайзер за тяхното изчисляване и следене 

"АПИС Време" е модерното и ефективно решение на два големи проблема, които стоят пред Вас, претоварения в работата си професионалист.

    Тези проблеми са:

  • трудността да поддържате професионалната си квалификация, причинена от непрекъснатите промени в нормативната уредба, регламентираща Вашата дейност, особено сега, след присъединяването ни към Европейския съюз;
  • опасността  да пропуснете важни законови срокове, които Ви засягат професионално или лично (в нашето законодателство те са десетки хиляди и всеки месец започват или изтичат стотици от тях), а неспазването на законовите срокове често води до санкции или до фатални правни последици.

    Абонаментът за "АПИС Време", съставен модул на правната информационна система "АПИС", е защита срещу тези опасности.

  • Освободете се от задължението непрекъснато да следите в "Държавен вестник" дали някой от нормативните актове, с които работите, не се променя

    Дилемата дали да губите ценно време, за да проверявате за промени, или да рискувате да допуснете грешка поради неосведоменост, е решена от "АПИС Време" във Ваша полза. "Индикаторът за промени в законодателството" следи непрекъснато всички тези нормативни актове, които Вие лично сте избрали за наблюдение и - при промяна на който и да е от тях – "АПИС Време" Ви сигнализира: не само на екрана на компютъра Ви (чрез мигаща икона § или текст в pop-up), но и чрез безплатни SMS и E-mail съобщения. Ще сте информирани веднага и навсякъде.

  • Възложете на "АПИС Време" да следи вместо вас законовите срокове, които - професионално или лично - се отнасят конкретно до Вас 

    Уредбата на тези срокове е разпръсната из хилядите закони и подзаконови актове на българско законодателство. За сам човек е непосилно дори да издири съответната им регламентация, а още по-непосилно е да помни, да следи за промени и да спази всеки един от тези срокове. Помогнете си чрез "АПИС Време".

    Изберете Вашите законови срокове-дати чрез бутона "+"  в горната лява част на лентата с бутоните на "АПИС Време". Така няма да ги пропуснете, дори да настъпят след месеци или години.

    Поръчайте на "АПИС Време" да ви предупреди за настъпването на най-важните от тези срокове няколко дни или няколко месеца преди календарната им дата, като ги включите във Вашия "Персонален органайзер за законови и лични срокове".  Предупреждението за настъпване на срок, зададен от Вас за напомняне, е мигаща  икона в долния десен ъгъл на Вашия компютър. Тази функция също е автоматична и не изисква специално да стартирате "АПИС Време".

  • Бъдете по-квалифицирани с цената на по-малко усилия

    От експресните анализи на "АПИС Време" ще получите бърза първоначална ориентация за същността на промените в законите. Информацията Ви се предлага стъпаловидно, на относително завършени етапи за информираност, при стриктно посочване на нормативните основания за направените експертни изводи и хипервръзки към законовите текстове - за да прецените самостоятелно до кое от информационните нива да достигнете и до каква степен да споделите предложеното експертно тълкуване. Най-високото ниво са авторските коментари. Коментарите са специални - те се пишат само за  абонатите на "АПИС Време" и не се публикуват в никое друго печатно или компютърно издание.

    От Вас не се изисква никакво друго усилие, освен да посочите на "Индикатора" нормативните актове, които следите.  При появата на  мигащия § - сигнал за наличие на законова промяна, кликнете с мишката върху него и следвайте препратките в експертните тестове, които четете на екрана на компютъра.

  • В заключение:  накарайте "АПИС Време" да работи лично за вас!

    Сред абонатите на "АПИС Време" са Върховният касационен съд и Върховният административен съд, Народното събрание, Президентството, повечето министерства, Българската народна банка и почти всички търговски банки, данъчната администрация, НОИ, МВР, големите производствени предприятия, повечето общински и областни администрации, стотици адвокати, счетоводители, нотариуси, консултанти, редакциите на почти всички значими печатни и електронни медии в България.

    Подробности за ползването на системата ще научите от илюстрираното ръководство, интегрирано в самия продукт. Не се колебайте при необходимост да потърсите помощта и съветите и на дистрибутора на АПИС, който ви обслужва.