Демоверсия на приложението ADELE за анализ на съдебна практика чрез методите на изкуствения интелект

24 октомври 2022

На 20 октомври 2022 г. в София се проведе събитие на тема: "Изкуственият интелект и приложението ADELE за анализ на съдебна практика", организирано съвместно от Съюза на юристите в България, Фондация „ЛИБРе“ и „Апис Европа“ АД в рамките на европейския проект ADELE. Участие взеха присъствено и онлайн повече от 50 практикуващи юристи – съдии, съдебни помощници и адвокати, наред с представители на академичните среди и  IT специалисти.

На форума бяха разгледани актуални въпроси, свързани с използването на изкуствения интелект в съдебните системи и юридическата практика. В първата част беше анализирано предложението за обща рамка относно изкуствения интелект в Европейския съюз (Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“) и бяха показани примери от световния опит за използване на изкуствен интелект в съдебните системи (Ангелина Лазарова, съдия в Апелативен съд – Варна, и Душана Здравкова, бивш съдия и председател на Варненския районен и окръжен съд). Беше представен и проектът на Висшия съдебен съвет за въвеждане на софтуер за автоматично конвертиране на гласов запис в текст чрез методите на изкуствения интелект (Даниела Марчева, член на ВСС). Модератори на последвалата дискусия бяха Владислав Славов и Душана Здравкова, членове на екипа на СЮБ по проекта ADELE.

Във втората част на събитието Христо Константинов (изпълнителен директор на „АПИС Европа“ АД и ръководител на екипа по проекта ADELE) и Диляна Божанова (член на екипа на „АПИС Европа“ АД) представиха демоверсията на онлайн приложението ADELE, като разкриха подробности за процеса на създаване на системата и демонстрираха основните й функционалности. „АПИС Европа“ АД е част от проектния консорциум, който включва няколко европейски академични институции, и е под ръководството на Университета на Болоня, Италия.

За реализирането на пилотния инструмент ADELE сe използват методи за машинно самообучение и обработка на естествен език с цел извличане на полезни знания от съдебни решения, постановени от съдилищата на България и Италия в две правни области – 1) облагане с ДДС, и 2) искове за нарушение на търговски марки и патенти. В следващата фаза на проекта предстои съвместна работа на българския и италианския екип по функционалностите за автоматично извличане на аргументи от текста на съдебните решения и за прогнозиране на изхода от съдебни спорове в двете предметни области. Демоверсията на приложението е свободно достъпна на: https://adele-tool.eu/.

________________________________________________________

Споделяме презентациите на лекторите от събитието и насоките за работа с приложението:

Проект ADELE – кратко представяне - тук

Предложение за хармонизирани правила относно изкуствения интелект в ЕС - тук

Използването на изкуствения интелект в съдебната система - тук

Използването на изкуствения интелект в някои водещи правно-информационни системи в света - тук

Кратко ръководство за работа с пилотното приложение ADELE - тук