Интеграция на фирмени данни чрез софтуерни решения от АПИС

31 март 2023

За всички организации, които търсят начини за интегриране на информация за лица и фирми в своите вътрешни системи, АПИС предлага удобно решение за достъп до такива данни в машинночетим вид чрез приложно-програмен интерфейс (API). По този начин значими данни относно субектите, вписани в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, лицата по ЗМИП, както и лицата с наложени международни санкции, могат да бъдат автоматично интегрирани във Вашите вътрешни информационни системи, за да можете да ги използвате за:

  • автоматично попълване във фактури, договори, формуляри;
  • управление на взаимоотношенията с клиентите, пазарни и маркетингови проучвания;
  • проверки за съответствие с регулационни и санкционни режими;
  • детайлни анализи за актуалното състояние на фирмите и връзките между лицата, анализи на кредитния и стопанския риск и др.

В стремежа си да отговори на нарасналите потребности на фирмите от обединяване на различни видове информация, АПИС предлага лесна интеграция на данните от своите продукти "АПИС Регистър +", "Лицата на властта" и "Санкционни списъци" в различни потребителски системи, като например системи за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM), системи за планиране на ресурсите на предприятието (ERP), счетоводни и ТРЗ програми, електронни магазини и др.

Ако желаете да научите повече за тези възможности за интеграция и да ги изпробвате в реални условия, моля регистрирайте се ТУК и наш представител ще се свърже с Вас, за да ви даде подробна информация.