Обучителен уебинар, посветен на последните промени в регулациите на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

15 декември 2023

АПИС и Адвокатско съдружие "Ърнст и Янг" организират на 20 декември 2023 г. от 14:00 ч. до 15:15 ч. обучителен уебинар, посветен на последните промени в регулациите на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Лекторът, адв. Ирина Янева, старши мениджър в Адвокатско съдружие "Ърнст и Янг", ще запознае участниците и с предстоящите изменения на нормативната рамка на национално и европейско ниво.

По време на обучението ще бъде представен продуктът "AML Асистент", разработен от АПИС и Адвокатско съдружие "Ърнст и Янг", който предоставя информация за действащата правна рамка в България и ЕС, добрите практики, образци на документация и експертни коментари с цел да подпомогне потребителя да изгради съответствие с изискванията на законодателството в областта на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

Ще бъдат представени и продуктите на АПИС "Лицата на властта" и "Санкционни списъци". Двете системи улесняват и ускоряват идентифицирането на видни политически личности и санкционирани лица при извършването на проверката "Познавай своя клиент" и по този начин предпазват задължените лица от риска да бъдат въвлечени в сделки и дейности, свързани с изпиране на пари и финансиране на тероризма.

След обучението, което ще е с ориентировъчно времетраене от 45 минути, и последващите презентации на информационните системи на АПИС, се предвижда кратка сесия за въпроси и отговори.

Не се заплаща такса за обучението, но желаещите да участват следва да се регистрират тук: https://events.apis.bg/default.aspx?sid=319&dcode=997. Регистриралите се ще получат линк за достъп до виртуалната зала ден преди уебинара.

На разположение сме за допълнителни въпроси и уточнения на тел.: 02/980 48 27 и 02/923 98 00, или на e-mail: [email protected].

peps-sanc