Започна кампанията по Проект SMEDATA за попълване на анкети по прилагането на GDPR от МСП и техните правни експерти

11 март 2019
 

Партньорите по международния проект SMEDATA, част от които е и „АПИС Европа“ АД, стартираха кампания сред микро-, малките и средните предприятия (МСП) за попълване на електронни анкети по прилагането на Общия регламент относно защитата на данните – GDPR. В тази връзка на сайта на проекта са публикувани две анкети:

Целта на анкетите е да се получи информация за предизвикателствата, проблемите или притесненията, които бизнесът, и по-специално МСП и техните правни експерти срещат във връзка с прилагането на изискванията на GDPR. Събраната информация ще се използва за разработването на инструмент за самооценка, мобилно приложение и обучителни материали, които да подпомогнат МСП в усилията им за постигане на съответствие с GDPR. Анкетите са анонимни и не са свързани с публичните функции на българския и италианския надзорен орган, участващи в проектния консорциум.

Проектът SMEDATA, координиран от българската Комисия за защита на личните данни в сътрудничество с публични и частни партньори от България и Италия, стартира от началото на месец декември 2018 г. Повече информация за проекта и очакваните резултати от изпълнението му можете да намерите на сайта: http://smedata.eu.