Започна кампанията по Проект SMEDATA за попълване на анкети по прилагането на GDPR от МСП и техните правни експерти

11 март 2019
 

Партньорите по международния проект SMEDATA, част от които е и „АПИС Европа“ АД, стартираха кампания сред микро-, малките и средните предприятия (МСП) за попълване на електронни анкети по прилагането на Общия регламент относно защитата на данните – GDPR. В тази връзка на сайта на проекта са публикувани две анкети:

Целта на анкетите е да се получи информация за предизвикателствата, проблемите или притесненията, които бизнесът, и по-специално МСП и техните правни експерти срещат във връзка с прилагането на изискванията на GDPR. Събраната информация ще се използва за разработването на инструмент за самооценка, мобилно приложение и обучителни материали, които да подпомогнат МСП в усилията им за постигане на съответствие с GDPR. Анкетите са анонимни и не са свързани с публичните функции на българския и италианския надзорен орган, участващи в проектния консорциум.

Проектът SMEDATA, координиран от българската Комисия за защита на личните данни в сътрудничество с публични и частни партньори от България и Италия, стартира от началото на месец декември 2018 г. Повече информация за проекта и очакваните резултати от изпълнението му можете да намерите на сайта: http://smedata.eu.

Още новини

15 юли 2019

Четвърти доклад относно напредъка по намаляване на необслужваните кредити и допълнително намаляване на риска в банковия съюз беше публикуван от Европейската комисия

Доклад относно напредъка, намаляването на риска в банковия сектор на ЕС продължава с добрите темпове от последните години. Необслужваните кредити в Съюза продължават да намаляват. Всички елементи на договорения от Съвета през юли 2017 г. план за действие са изпълнени или в момента се изпълняват

12 юли 2019

Запис на семинара "Закон за обществените поръчки - експертни насоки за прилагането му"

По време на семинара беше представен новия продукт на Апис: "Досиетата ЗОП" - Уникална колекция от събрани, обработени и свързани данни от протоколите на възложителите, публикувани в повече от 5 000 профила на купувача, заедно с пълния набор от документи в Регистъра на обществените поръчки

03 юли 2019

Съдът на ЕС с тълкуване на чл. 90 от Директивата за ДДС във връзка с прилагането на чл. 115 от ЗДДС по делото на „УниКредит Лизинг“ ЕАД срещу НАП

Съдът на Европейския съюз днес се произнесе по преюдициално запитване на България относно общата система на данъка върху добавената стойност. По дело C‑242/18, образувано по преюдициално запитване на Върховен административен съд се даде тълкуване на чл. 90 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност.