Новини и събития

15 февруари 2017

"Данъци и финансов одит - 2017"

"АПИС Европа" организира семинар на 10.03.2017 г.

03 февруари 2017

АПИС Академия организира обучителен курс за Регистър API

Новости и иновативни приложения от АПИС...

30 януари 2017

Писмо до членовете на САК

„АПИС Европа" АД поднови абонамента

12 януари 2017

Безплатна добавка на АПИС улеснява потребителите

АПИС разработи нов софтуерен инструмент Link Detector

03 януари 2017

НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ПРАВНИТЕ СДЕЛКИ. Видове недействителност. Основания, предявяване, правни последици, саниране. Частична недействителност, реституция, конверсия

22 декември 2016

АПИС допринесе за наградите в томболата на Института Макс Планк Люксембург

21 ноември 2016

Семинар на тема: “Годишен финансов отчет за 2016 г. съгласно новия Закон за счетоводството и променените счетоводни стандарти”

24 октомври 2016

Семинар на тема: “ВЪВЕЖДАНЕ (ТРАНСПОНИРАНЕ) НА ДИРЕКТИВИТЕ НА ЕС В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО”

23 август 2016

Представяне на EULinksChecker на АПИС - номиниран от ЕК за наградата на Innovation Radar 2016

20 юли 2016

Разработеният от АПИС EULinksChecker номиниран в топ десет на наградата за иновации Innovation Radar 2016

14 юни 2016

Семинар на тема: “Новите правила по ЗОП и европейската съдебна практика по възлагане на обществени поръчки”

07 юни 2016

Висока оценка на семинара за машинния превод на ЕК